Piła. Pasażerowie muszą jeszcze poczekać na centrum przesiadkowe | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Pasażerowie muszą jeszcze poczekać na centrum przesiadkowe

  Niestety budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile (przy galerii VIVO od strony Dworca PKP) nadal nie może być zrealizowana, mimo że miasto chce i jest gotowe do tej inwestycji. To tu mają pojawić się nowe stoiska postojowe dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej oraz wiaty dla rowerów.

  Celem inwestycji ma być poprawa mobilności miejskiej w Pile, która przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko, a także zwiększenia płynności transportu publicznego, zwiększenia komfortu podróży oraz poprawy dostępności komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej sprawności, w tym ruchowej. Takie były zapowiedzi, ale niestety ze szkodą dla pasażerów przez braku pozwolenia na budowę inwestycja budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile nie może się rozpocząć. Taka była decyzja Starostwa Powiatowego w Pile. Miasto złożyło odwołanie od tej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego, który stwierdził, że decyzja Starosty jest zgodna z prawem i utrzymał ją w mocy. 10 lutego 2021 r. – Gmina Piła wniosła skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 7 września 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewody Wielkopolskiego.

  - Bardzo szybko zapadł wyrok, bo rozmawiamy o pieniądzach unijnych, które mogą nam przepaść. Uważamy, że wyrok, który zapadł jest dla nas korzystny. Dotyczy on prawa miejscowego, które my stanowimy czy można tu budować, czy nie. Sąd zauważył i podkreślił, zacytuję fragmenty: „Należy podzielić pogląd, że wybrana przez inwestora zabudowa, będzie dopuszczalna według planu miejscowego, skoro nie jest wykluczona ustaleniami tego planu. (…) Sąd uznaje, że obowiązujące zapisy miejscowego planu w rejonie ul. Zakopiańskiej nie wprowadzają ustaleń uniemożliwiających udzielenia pozwolenia na projektowaną inwestycję. (…) Sąd nie podziela stanowiska organów (wojewody wielkopolskiego i starosty pilskiego – wtrącenie P. Głowski), że wymienione zapisy są jednoznaczne i wprost wynika z nich brak możliwości zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę do przedmiotowej inwestycji”. Niestety wojewoda nie zatrzymał się w tym działaniu i na wyrok WSA w Poznaniu 29 października złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jakie mogą być tego konsekwencje? Przede wszystkim czasowe, bo najczęściej sprawy tam trwają od roku do trzech lat, a pieniądze na tę inwestycję są z perspektywy, która się kończy. Jest to kwota prawie dwóch milionów złotych, którą mieszkańcy mogą stracić z powodu działania, które uważam, że jest grą, która nie powinna nigdy mieć miejsca. Niezależnie od wszystkich wyroków – nawet jak Naczelny Sąd Administracyjny uzna, że coś trzeba poprawić, to i tak my stanowimy prawo. Tutaj Staroście pomylił się konkurs Chopinowski. Bo tam faktycznie interpretacja może ma znaczenie, jest ważna. A w naszym wypadku nie tylko litera prawa, ale też, jaki był zamysł. A zamysł był taki jaki wnieśliśmy w dokumencie o pozwolenie na budowę. Nie ważne co się stanie to i tak zrobimy wszystko, aby ta inwestycja powstała – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. - Jest mi naprawdę przykro, że ktoś nie potrafi zrozumieć, że tu ludzie są najważniejsi, pasażerowie którzy mogą moknąć, bo nie ma wiaty, nie ma jednego miejsca, w którym mogliby przesiąść się na inny  autobus. Nawet na ostatniej sesji mieliśmy w planie zmianę planu zagospodarowania w tamtym rejonie, ale ze względu na to, że trwa postępowanie nie możemy tego jeszcze uchwalić – puentuje prezydent Głowski, który zapowiada, że kolejne kroki Miasto podejmie, po rozpatrzeniu przez NSA kasacyjnej skargi wojewody.

  Centrum Przesiadkowe, które mogło być już w toku realizacji ma zastąpić obecny dworzec autobusowy w Pile.

  Sebastian Daukszewicz
  Wizualizacje i rysunek: ARCHI-GRAF

  pila_pasazerowie_musza1_01

  pila_pasazerowie_musza1_09 pila_pasazerowie_musza1_02 pila_pasazerowie_musza1_03 pila_pasazerowie_musza1_04 pila_pasazerowie_musza1_05 pila_pasazerowie_musza1_06 pila_pasazerowie_musza1_07 pila_pasazerowie_musza1_08