Piła. Pojemniki na odzież częściowo zniknęły z ulic | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Pojemniki na odzież częściowo zniknęły z ulic

  Troszcząc się o bezpieczeństwo na drogach i ich estetykę Zarząd Dróg i Zieleni w Pile prowadzi działania mające na celu zapewnienie porządku w pasach przydrożnych. Niestety w ostatnim czasie dość sporym utrapieniem były pojemniki na odzież używaną ustawiane w różnych częściach miasta, które zaburzały estetykę przestrzeni miejskiej. Wokół pojemników często tworzyły się dzikie wysypiska śmieci, nie były one też opróżniane na bieżąco.

  Zarząd Dróg i Zieleni w Pile podjął szereg działań formalnych celem uregulowania przedstawionej sytuacji. Pojemniki z odzieżą były bowiem lokalizowane w pasach drogowych nielegalnie. Jednocześnie uprzątnięty został teren wokół kontenerów z odzieżą, dzięki czemu estetyka takich miejsc znacząco się poprawiła.

  Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów lokalizacja urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym w pasie drogowym wymaga uzyskania zgód i  wnoszenia  opłat. Za sprawą tych działań pojemniki usunięto z ulic: Rodakowskiego, Lelewela, Konarskiego, Wyspiańskiego, Medycznej, Hutniczej, Długosza, Chodzieskiej, Salezjańskiej, Dzieci Polskich, Asnyka, Kadetów, Kossaka, Reja, Wiatracznej, Ludowej, alei Wojska Polskiego.

  źródło: Zarząd Dróg i Zieleni

  pojemniki_na_odziez

  pojemniki_na_odziez_02