Piła. Powstaje Centrum Edukacji Lotniczej oraz Pilski Instytut Integracji i Edukacji | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Powstaje Centrum Edukacji Lotniczej oraz Pilski Instytut Integracji i Edukacji

  Rozpoczęła się realizacja Projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Dzięki kwocie ponad 15 milionów złotych zostanie zrealizowanych 39 działań i przedsięwzięć w różnych obszarach życia, ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego i Planie Rozwoju Instytucjonalnego.

  23 czerwca 2022 r. na konferencji Piotr Głowski, prezydent Piły w towarzystwie Jolanty Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w UM w Pile przekazał informacje o dwóch zadaniach, które niosą za sobą wiele korzyści dla mieszkańców, a nawet turystów  i gości z zagranicy. Mowa była o Centrum Edukacji Lotniczej i Pilskim Instytucie Edukacji i Integracji, które gmina zamierza zrealizować z dofinansowaniem Funduszy Norweskich.

  - Chcemy dwóm miejscom w Pile, które są znane mieszkańcom nadać nowe funkcje, nowe zadania. Mam tu na myśli tzw. mały Okrąglak na ulicy Okólnej, gdzie powstanie Pilski Instytut Integracji i Edukacji i kawałek lotniska -  jeden  ze schronohangarów położony obok Habitat Lunares, gdzie chcemy uruchomić Centrum Edukacji Lotniczej. Te projekty to nie tylko infrastruktura, ale również działalność wypełniona programami, pomysłami, które będą tam realizowane – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

  W zakładanym do przebudowy budynku przy ul. Okólnej, tzw. Okrąglaku, powstać ma Pilski Instytut Integracji i Edukacji, tworzący doskonałą przestrzeń wzmacniającą integrację społeczności miejskiej, rozwijającą i aktywizującą grupy zagrożone wykluczeniem. W ramach aktywizacji gospodarczej przewidziano m.in. organizację wydarzeń w zakresie edukacji zawodowej, co pozwoli dostosować młodzież do wyzwań zawodowych związanych z Nową Ścieżką Rozwoju (m.in. pod nazwą Piła na Start, Pilska Akademia Umiejętności), zachęcić do zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozwoju zawodowego, co ma tym samym poprawić relatywnie złą sytuację finansową mieszkańców i niedobory na rynku pracy (szczególnie osób wysoko wykwalifikowanych). Ponadto będą tam się odbywać wydarzenia integracyjne, ekologiczne, edukacyjne i kulturalne. Partnerami Pilskiego Instytutu Integracji i Edukacji są uczelnie wyższe i samorządy gospodarcze. Koszt projektu to około 2 701 000 złotych na przystosowanie istniejącej infrastruktury do nowych celów, zmiany terenów wokół budynku oraz wyposażenie obiektu. Kolejne ponad 670 tys. zostanie przeznaczona na działalność, która będzie tu prowadzona.

  Planowane jest też pobudzenie i wykorzystanie potencjału powojskowego lotniska do prowadzenia działań  edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym utworzenie w jednym z hangarów nowoczesnego Centrum Edukacji Lotniczej. Inwestycja obejmie:  adaptację hangaru na eksperymentarium, budowę planetarium z wyposażeniem,  niezbędną infrastrukturę towarzyszącą,  wyposażenie centrum w meble, instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu. Przestrzeń w hangarze zostanie funkcjonalnie podzielona na części:   edukacyjną – zawierającą sale warsztatowe do przeprowadzania eksperymentów, wykładów i prezentacji,  wystawową – wyposażoną w obiekty informacyjno-edukacyjne oraz interaktywne sprzęty do zabawy dla dzieci i młodzieży,  lotniczą/kosmiczną – wyposażoną w łaziki oraz akcesoria młodych astronautów. Teren wokół przebudowanego schronohangaru zostanie zagospodarowany w formie m.in. ogrodu edukacyjnego z elementami edukacyjno-tematycznymi. Powstanie też parking dla samochodów i autobusu. Partnerem miasta jest Stowarzyszenie Lunares, które wspólnie ze spółką Gwdą będzie brało udział w realizacji zajęć w nowo powstałym obiekcie. Efektem realizacji projektu będzie aktywizacja gospodarcza, społeczna, aktywizacja potencjału powojskowego lotniska oraz efektywna administracja publiczna.

  Pod koniec maja ogłoszony został przetarg na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy podmioty. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Łączny kosz przystosowania istniejących obiektów, wyposażenia i prowadzenia działalności to blisko 3 miliony złotych.

  Część działań w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” będzie w partnerstwie krajowym (z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego) i zagranicznym (w tym z przedstawicielami z Państw-Darczyńców), co umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, budowę nowych więzi, ucząc tolerancji, otwartości, szacunku dla inności.

  Pilski projekt obejmuje 39 działań i przedsięwzięć w różnych obszarach życia i zostaną zrealizowane w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” za łączną kwotę 15 milionów złotych.

  Sebastian Daukszewicz

  pila_powstaje_centrum

  pila_powstaje_centrum_13 pila_powstaje_centrum_02 pila_powstaje_centrum_03 pila_powstaje_centrum_04 pila_powstaje_centrum_05 pila_powstaje_centrum_06 pila_powstaje_centrum_07 pila_powstaje_centrum_08 pila_powstaje_centrum_09 pila_powstaje_centrum_10 pila_powstaje_centrum_11 pila_powstaje_centrum_12