Piła. Promocja książki: „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Promocja książki: „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”

  Publikacji o Pile i regionie nigdy za wiele. 9 grudnia w sali miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego 8 odbyła się uroczysta promocja książki pt.” „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”, którą przygotował i wydał Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z Piły. Publikacja sfinansowana ze środków Gminy Piła.

  Prace nad wydawnictwem trwały od końca marca do końca listopada 2021 roku. W role lokalnych przewodników wcieliły się osoby rozpoznawalne w naszym mieście, reprezentujące różne zawody oraz pasje. W tworzeniu Przewodnika” udział wzięła kilka generacji pilan. Najstarsi Autorzy dobiegają ósmej dekady życia, najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 – urodzili się w Pile w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. To, co łączy wszystkich Autorów, to fakt, że oni są głęboko osadzeni w pilskiej lokalności. Najstarsi, nawet jeśli urodzeni poza Piłą, związani są z nią zawodowo i rodzinnie od półwiecza, i często mają tu mieszkające dzieci i wnuki.

  Zespół redakcyjny w składzie: Izabela Toboła, Prezes NUTW w Pile, Marek Kulec, pomysłodawca i współredaktor dziewięciu tomów publikacji, traktujących o Pile, regionie i mieszkańcach subregionu pilskiego oraz Emilia Lewicka-Kalka, kulturoznawczyni i gerontolożka, zaangażowana w realizację działań międzypokoleniowych, chcieliby aby ,,Przewodnik” był Państwa inspiracją. Inspiracją polegającą na życzliwym uczestnictwie w odkrywaniu Piły, ale i sprzeciwie wobec zaproponowanych tras, sprzeciwie wynikającym z przeświadczenia, że macie Państwo sposób, pomysł, by opowiedzieć i pokazać atrakcyjniejszą okolicę i piękniejsze miasto. Zależało im  by ta książka była Państwu potrzebna i bardzo osobista. Jako przewodnik po obiektach, ulicach, historiach i jako podpowiedź, co pokazać bliskim, jako potwierdzenie, że podobają się nam te same miejsca, że podobnie odczuwamy urodę naszego miasta. Autorom zależy na tym, by ta książka żyła. Była zaczynem społecznych więzi entuzjastów aktywnego poznawania lokalności. Marzy im się, by przenosić sukcesywnie trasy do przestrzeni wirtualnej i – by te zapisane na kartkach książki, uzupełniać o kolejne, zaproponowane przez Państwa. Jeśli książka, która jest owocem kilkumiesięcznej pracy przyjmie się to wspólnie z autorami będzie można przygotować drugi tom ,,Przewodnika”

  Co można znaleźć w książce?

  Książka składa się z dziewiętnastu rozdziałów, tras wycieczkowych po Pile, okolicy i jest dziełem trzydziestu jeden Autorek i Autorów  zaproponowane trasy są niewątpliwie interesujące  Wszystkie trasy opatrzone zostały, zdjęciami oraz informacjami o długości trasy i czasu niezbędnego na jej pokonanie.

  Autorzy  i tytuły ich rozdziałów:

  - JAN BALCERZAK, Wycieczka rowerowa przez Bagna Pszczółkowskiego i nie tylko

  - PAWEŁ DROŻDŻ, Geocaching-szukanie ukrytych skarbów

  - ANNA FORECKA, Śladami dawnych mieszkańców

  - PATRYCJA KUJAWA Z SYNAMI, Z juniorem po mieście i okolicy

  - MARIA LEWANDOWSKA, W drodze do pilskich fontann

  - BARBARA MOSKAL. MAŁGORZATA OLEJNIK, Piła miastem tajemnic – gra miejska z zagadkami dla najmłodszych

  - ZBIGNIEW NOSKA, MAREK KULEC, Trudne pogranicze. Historie prawdziwe z lat 1939-1945

  - KATARZYNA OLTER, Szlakiem wojennych napisów

  - EWA PIERZGALSKA, Biegiem przez miasto i okolicę

  - JOANNA I EUGENIUSZ PIOTROWSCY, Gwdą przez Piłę, czyli 14 mostów i kładek (i jedna rura )

  - JAROSŁAW RAMUCKI, Kierunek Dobrzyca. Przyroda niezwykła

  - WIKTOR SPEK, Rozmowy z architekturą

  - JAN SZWEDZIŃSKI, Piła od początku

  - TITOS, ROZA, Uliczne galerie-pilskie murale

  - MAREK TOBOŁA, Pila nocą

  - UCZNIOWIE POD KIERUNKIEM IZABELLI BARTOL, Miasto oczami nastolatków

  - MACIEJ USURSKI, Staszicowskie miejsca pamięci w Pile

  - TOMASZ WOLA, Ewangelicka Piła i jej okolice

  - EUGENIUSZ REPCZYŃSKI, JAGODA OBUROTA, MAREK KULEC, MATEUSZ RYCZEK, JAN BALCERZAK, Zadziwienia i miejskie osobliwości

  Książka jest skierowana do osób starszych, które w oparciu o aktywność własną, realizują swoje różnorakie życiowe pasje: poznawanie historii, rozwijają uzdolnienia plastyczne, zapewniają sobie rekreację ruchową. Do nauczycieli – wychowawców młodego pokolenia, by inspirując, ale i dostarczając gotowe pomysły, scenariusze zajęć, rozbudzać na lekcjach wychowawczych oraz poświęconych historii i kulturze regionu pasji poznawczych, lokalnego patriotyzmu, a także do pasjonatów historii i współczesności Piły i jej najbliższego otoczenia. Publikacja może być przydatna również osobom przebywającym w Pile czasowo – turystom, studentom, pracownikom świadczącym tymczasową pracę, mieszkańcom miast partnerskich Piły.

  Publikacja sfinansowana ze środków Gminy Piła w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Na koniec warto zacytować słowa Marka Kulca, który pisze w tym wydawnictwie takie słowa: ,,W tym wydawnictwie  domyślnym punktem wyjścia jest wspólne przekonanie, że Piła być może  nie ma zabytków na skalę ogólnopolskiej wyjątkowości, ale ma swoją niepowtarzalną urodę, miejsca niezwykłe, warte zapamiętania i przypomnienia.”

  Sebastian Daukszewicz

  pila_promocja_ksiazki1_01

  pila_promocja_ksiazki1_73 pila_promocja_ksiazki1_02 pila_promocja_ksiazki1_03 pila_promocja_ksiazki1_04 pila_promocja_ksiazki1_05 pila_promocja_ksiazki1_06 pila_promocja_ksiazki1_07 pila_promocja_ksiazki1_08 pila_promocja_ksiazki1_09 pila_promocja_ksiazki1_10 pila_promocja_ksiazki1_11 pila_promocja_ksiazki1_12 pila_promocja_ksiazki1_13 pila_promocja_ksiazki1_14 pila_promocja_ksiazki1_15 pila_promocja_ksiazki1_16 pila_promocja_ksiazki1_17 pila_promocja_ksiazki1_18 pila_promocja_ksiazki1_19 pila_promocja_ksiazki1_20 pila_promocja_ksiazki1_21 pila_promocja_ksiazki1_22 pila_promocja_ksiazki1_23 pila_promocja_ksiazki1_24 pila_promocja_ksiazki1_25 pila_promocja_ksiazki1_26 pila_promocja_ksiazki1_27 pila_promocja_ksiazki1_28 pila_promocja_ksiazki1_29 pila_promocja_ksiazki1_30 pila_promocja_ksiazki1_31 pila_promocja_ksiazki1_32 pila_promocja_ksiazki1_33 pila_promocja_ksiazki1_34 pila_promocja_ksiazki1_35 pila_promocja_ksiazki1_36 pila_promocja_ksiazki1_37 pila_promocja_ksiazki1_38 pila_promocja_ksiazki1_39 pila_promocja_ksiazki1_40 pila_promocja_ksiazki1_41 pila_promocja_ksiazki1_42 pila_promocja_ksiazki1_43 pila_promocja_ksiazki1_44 pila_promocja_ksiazki1_45 pila_promocja_ksiazki1_46 pila_promocja_ksiazki1_47 pila_promocja_ksiazki1_48 pila_promocja_ksiazki1_49 pila_promocja_ksiazki1_50 pila_promocja_ksiazki1_51 pila_promocja_ksiazki1_52 pila_promocja_ksiazki1_53 pila_promocja_ksiazki1_54 pila_promocja_ksiazki1_55 pila_promocja_ksiazki1_56 pila_promocja_ksiazki1_57 pila_promocja_ksiazki1_58 pila_promocja_ksiazki1_59 pila_promocja_ksiazki1_60 pila_promocja_ksiazki1_61 pila_promocja_ksiazki1_62 pila_promocja_ksiazki1_63 pila_promocja_ksiazki1_64 pila_promocja_ksiazki1_65 pila_promocja_ksiazki1_66 pila_promocja_ksiazki1_67 pila_promocja_ksiazki1_68 pila_promocja_ksiazki1_69 pila_promocja_ksiazki1_70 pila_promocja_ksiazki1_71 pila_promocja_ksiazki1_72