Piła. Przetarg na przebudowę ulicy Wawelskiej ogłoszony | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Przetarg na przebudowę ulicy Wawelskiej ogłoszony

  Przetarg_na_przebudowe_Wawelskiej

  Gmina Piła ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Wawelskiej. Wykonawcy mogą zgłaszać oferty lub wnioski  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 21.06.2017. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=5156

  Wartość robót szacuje się na około 17,5 milionów złotych brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2018 roku.

  Przypomnijmy iż zadanie będzie polegało na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej na łącznym odcinku około 3 kilometrów – od skrzyżowania z linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn do wysokości skrzyżowania 56 z linią kolejową nr 18 Kutno – Piła.

  W ramach prac wykonana zostanie oddzielna ścieżka rowerowa oraz chodniki, zatoki autobusowe z peronami dla pasażerów, krawężniki. Miejsca przystankowe wyposażone zostaną w nowe wiaty przystankowe. Wzdłuż drogi wykonane zostanie nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne ze sterowaniem.

  Na ulicy Wawelskiej ze względu na zastosowane rozwiązania nadany zostanie priorytet dla komunikacji miejskiej. Dzięki oddzielnej ścieżce rowerowej dojazd do miejsc pracy – istniejących i powstających będzie bezpieczniejszy i szybszy. Układ planowanych do budowy ścieżek rowerowych w ul. Wawelskiej będzie połączony ze ścieżkami w drogach w strefie przemysłowej tj. w ul. Magazynowej oraz Strefowej.

  UM Piły