Piła. Regionalna Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Regionalna Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  W ramach kampanii Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile zainicjował powołanie Regionalnej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Koalicja ma na celu stworzenie możliwości dzielenia się przez zespoły interdyscyplinarne z powiatu pilskiego dobrymi praktykami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Regionalna Koalicja zakłada prowadzenie merytorycznego dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie oraz wdrażanie kompleksowego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie na terenie całego powiatu pilskiego.

  MOPS Piła

  pila_regionalna_koalicja

  pila_regionalna_koalicja_02