Piła. Wspieramy działania organizacji pozarządowych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Wspieramy działania organizacji pozarządowych

  22 000 złotych wsparcia otrzymają organizacje pozarządowe na szkolenia wolontariuszy, organizację zajęć rekreacyjnych i wycieczek dla seniorów oraz na organizację wydarzenia kulturalnego i przeprowadzenie warsztatów wokalnych.   

  12 000 złotych.   dla Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, na zrealizowanie trzech zadań publicznych:

  „Aktywna jesień słuchaczy NUTW”, podczas którego zorganizowane zostaną zajęcia z gimnastyki w wodzie oraz jogi kręgosłupa, których głównym celem jest aktywizacja środowisk seniorskich oraz polepszenie wśród nich kondycji fizycznej.

  „Aktywna wiosna NUTW”, podczas którego prowadzone będą zajęcia z gimnastyki w wodzie oraz jogi kręgosłupa, których głównym celem jest aktywizacja środowisk seniorskich oraz polepszenie wśród nich kondycji fizycznej.

  „Lato słuchaczy NUTW”, w ramach którego odbędą się spływy kajakowe oraz wycieczki jednodniowe do Bornego Sulinowa i do Ustki.

  7 000 złotych dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile, które zrealizuje zadanie publiczne „Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku „Każdy może być wolontariuszem” – kontynuacja działań”.  W ramach projektu, w szkołach, placówkach oświatowych, uczelniach bądź organizacjach, przeprowadzonych zostanie 15 szkoleń grupowych  propagujących wolontariat. Prowadzone również będzie Biuro Pośrednictwa Pracy, które przewiduje 120 godzin pracy wolontariuszy.

  3 000 złotych dla Towarzystwa Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile, zorganizowanie i przeprowadzenie „III Pilskich Warsztatów Gospel”, podczas których celem jest: integracja pokoleń, zwiększanie wiedzy uczestników o gatunkach muzycznych, a także rozwijanie wśród nich umiejętności wokalnych podczas 3 dniowych warsztatów, których zwieńczeniem będzie finałowy koncert.

  UM Piły

  pila_wspieramy

  pila_wspieramy_02 pila_wspieramy_03