Piła. Zapraszamy do Muzeum Stanisława Staszica | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Piła. Zapraszamy do Muzeum Stanisława Staszica

zapraszamy_do_muzeum

Muzeum działać będzie w oparciu o obowiązujące w kraju wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz „Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19” przedstawione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawy będą udostępniane :
wtorek – piątek: 09.00 – 15.30
sobota – 10.30 – 15.00

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad zwiedzania muzeum:

1.    Na salach ekspozycyjnych  może przebywać jednocześnie do 6 osób, przy utrzymaniu dystansu min. 2 metrów.

2.    W Galerii muzeum może przebywać jednocześnie do 4 osób, przy utrzymaniu dystansu min. 2 metrów.

3.    Wystawę plenerową w ogrodzie muzeum może jednocześnie oglądać do 10 osób przy utrzymaniu dystansu min. 2 metrów.

4.    Zwiedzających obowiązuje jeden kierunek zwiedzania, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu od innych zwiedzających (minimum 2 metry).

5.    Podczas zwiedzania obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, zarówno w salach wystawowych, galerii, jak i na ekspozycji plenerowej.

6.    Bezpośrednio przed zwiedzaniem należy zdezynfekować ręce. Zalecane jest także noszenie rękawiczek.

7.    Przy kasie biletowej może przebywać tylko jedna osoba.

8.    Zwiedzanie grupowe zorganizowane jest odłożone w czasie.

9.    Nie wolno dotykać eksponatów, gablot i elementów wystawy.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile