Pilaninie! Możesz otrzymać dotację na wymianę starego pieca! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Pilaninie! Możesz otrzymać dotację na wymianę starego pieca!

W ramach kolejnych działań mających poprawić stan powietrza atmosferycznego i zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych Gmina Piła będzie dofinansowywać zakup pieców niskoemisyjnych. 10 kwietnia na konferencji prasowej poinformowano o decyzji Rady Miasta Piły, która na wniosek Prezydenta Miasta Piły podjęła Uchwałę w sprawie dofinansowania wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców miasta Piły, w wysokości do 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 tys. złotych.

Celem głównym zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw kopalnych emitowanych do atmosfery przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Piły.

- Mówiąc językiem prostym, chcemy wymienić stare na nowoczesne źródła. W tym roku na ten cel  przekazujemy 200 tys. złotych. Szacujemy, że to starczy na 40-50 inwestycji. Jak będzie większe zainteresowanie będziemy zastanawiać się nad zwiększeniem puli w tym roku oraz kontynuowaniu tego zadania w kolejnych latach. Będziemy pokrywać 50 % poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Warto sięgnąć po to dofinansowanie, bo tak czy inaczej będziemy musieli te piece wymienić do 2024 roku. Kto pierwszy ten lepszy, bo pieniędzy nie starczy dla wszystkich. Oferta skierowana jest do osób fizycznych, które mają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie naszego miasta, a w przypadku, kiedy podmiot nie jest właścicielem budynku lub lokalu musi mieć pisemną zgodę właściciela budynku lub lokalu na wykonanie zmiany wymiany źródła ogrzewania – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska, a w szczególności powietrza atmosferycznego, poprzez ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji.

- Piece muszą być fabryczne nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Mogą to być kotły gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do sieci gazowej, do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła i automatyczne kotły na paliwa z jednym rusztem paleniskowym odpowiadające piątej klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Tych możliwości jest wiele, każdy może indywidualnie ustalić, która z nich jest optymalna dla danego lokalu, czy obiektu mieszkalnego. Jest dużo czasu, aby przemyśleć, skonsultować to z fachowcami i wybrać sobie taką instalację, na którą będzie można pozyskać dofinansowanie – dodaje Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły.

O tym, kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie, mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem z Urzędu Miasta Piły. Wnioski będą zbierane do końca września.

Sebastian Daukszewicz

dotacja_na_wymiane_pieca00

dotacja_na_wymiane_pieca10 dotacja_na_wymiane_pieca01 dotacja_na_wymiane_pieca02 dotacja_na_wymiane_pieca03 dotacja_na_wymiane_pieca04 dotacja_na_wymiane_pieca05 dotacja_na_wymiane_pieca06 dotacja_na_wymiane_pieca07 dotacja_na_wymiane_pieca08 dotacja_na_wymiane_pieca09