Pilscy strażacy bogatsi o nowy samochód do gaszenia pożarów lasów | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Pilscy strażacy bogatsi o nowy samochód do gaszenia pożarów lasów

  Pilscy strażacy otrzymali kolejny już w tym roku nowy pojazd. Jest nim średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu IVECO FF150EW (4×4) z przeznaczeniem do gaszenia pożarów w terenie trudnodostępnym m.in. w lasach. Samochód posiada bardzo dobre właściwości terenowe oraz nowoczesną, czterodrzwiową kabinę z sześcioma miejscami dla załogi.

  Układ wodno – pianowy wyposażony jest w autopompę dwuzakresową o wydajności nominalnej 1600 l/min. Z przodu pojazdu zamontowano płytę nośną, na której zabudowano wyciągarkę elektryczną. Po prawej i lewej stronie pojazdu w tylnych skrytkach zamontowane są wysokociśnieniowe wodno – pianowe linie szybkiego natarcia o długości 60 m na zwijadle. Wewnątrz zabudowy znajdują się zbiorniki: na wodę o pojemności 2500 l, na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i na środek pianotwórczy do CAFS o pojemności 100 l. Budowa nadwozia umożliwia funkcjonalne rozmieszczenie sprzętu: sprzęt gaśniczy (węże tłoczne i ssawne, prądownice wodne i pianowe, wytwornice pianowe, rozdzielacze, klucze do hydrantów i łączników, przenośne działko wodno – pianowe, lanca gaśnicza, składane zbiorniki wody ze stelażem, motopompa pływająca), sprzęt ratowniczy (pilarki łańcuchowe, podręczny sprzęt burzący, zestaw PSP R1, nadciśnieniowe aparaty powietrzne, drabina nasadkowa) i inne.

  Jest to jeden z 28 takich samochodów ratowniczo – gaśniczych zakupionych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap 1”. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 1.190.640 zł.

  Opracował: mł. kpt. Jacek Michalski, JRG 1 w Pile
  Zdjęcia: Marcin Wężowski

  strazacy_bogatsi00

  strazacy_bogatsi08 strazacy_bogatsi01 strazacy_bogatsi02 strazacy_bogatsi03 strazacy_bogatsi04 strazacy_bogatsi05 strazacy_bogatsi06 strazacy_bogatsi07