Pilski budżet obywatelski – koniec głosowania | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Pilski budżet obywatelski – koniec głosowania

  Zakończyło się głosowanie dotyczące wyboru zadań zgłoszonych do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Na razie wiadomo, że za pośrednictwem Internetu zagłosowało ponad 4,8 tys. pilan. To około 500 osób więcej niż w poprzedniej edycji. Teraz rozpocznie się proces liczenia głosów.

  Największym zainteresowaniem internautów cieszyły się zadania: Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy – zadanie osiedlowe i Wykonanie parkingu rowerowego na parkingu przy Zespole Szkół nr 2 – zakup 20 stojaków typu odwrócone U – zadanie małe.

  Ustalanie wyników końcowych polegać będzie na zestawieniu głosów oddanych za pośrednictwem strony www.konsultacjespoleczne.pila.pl z tymi, które mieszkańcy oddali w sposób tradycyjny. Wpisanie ich do jednego arkusza pozwoli to na wyłapanie ewentualnych podwójnych głosów. Proces ten powinien potrwać około miesiąca.

  W celu wyboru zadań do realizacji dla każdego z obszarów miasta zostanie ustalona lista rankingowa zadań wg liczby oddanych głosów – osobno dla zadań małych i osiedlowych. Zadanie z największą liczbą głosów zostanie ujęte w budżecie obywatelskim jako pierwsze. Pozostałe zadania zostaną uszeregowane na jednej liście rankingowej wg liczby oddanych głosów i będą kolejno dodawane do listy aż do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

  W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście zdecyduje losowanie, które przeprowadzi Zespół Opiniujący. W przypadku, gdy nie wystarczy środków finansowych na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa powyżej, do realizacji skierowane zostanie następne zadanie z listy, którego koszt nie spowoduje przekroczenia środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

  Bartosz Mirowski

  pilski_budzet_obywatelski10

  pilski_budzet_obywatelski11