Podaruj 1% podatku Fundacji na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Podaruj 1% podatku Fundacji na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile!

  Podaruj_1_proc

  Na zakup niezbędnego sprzętu medycznego NR KRS 0000053885. Sprzętu, który często jest niezbędny do ratowania życia, pozwala na poprawę diagnostyki i standardu leczenia oraz unowocześniania działalności Szpitala.

  Fundacja, której celem statutowym jest poprawa diagnostyki i standardu funkcjonowania pilskiego szpitala, pozyskane środki wykorzystuje na zakup sprzętu medycznego.

  W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom naszej Fundacji  za wpłaty 1% podatku w 2015 r.

  Odpowiadając na nasz apel dokonaliście Państwo 887 wpłat na wartość 56.781,80 zł.

  Środki zdobyte w 2015 roku zostały wydatkowane w kwocie 55.817,47 zł na zakup:

  - BTL rejestratory holtera EKG R-7 – szt 2 dla Oddz. Kardiologii,

  - holcard CR 07 (do długotrwałego monitorowania tętniczego krwi) – dla Oddz. Dziecięcego,

  - system do odsysania Medi Vac Flex- dla Oddz. Neonatologicznego,

  - głowica liniowa VF 10-5 do aparatu USG ( do badań naczyniowych) – dla Oddz. Wewnętrznego,

  - nożyczki Sono Surg- do zabiegów onkologicznych dla Bloku Operacyjnego,

  - wanny do kąpieli kończyn dolnych – dla Pr. Fizjoterapii.

  Dziękujemy za każdą wpłatę, liczy się każdy grosz, a także wspólne działanie dla dobra lokalnej społeczności. Dzięki Państwa szczodrości uzyskane w tym roku środki pozwolą nam wesprzeć Szpital w zakupie kolejnej partii sprzętu medycznego.

  Informujemy, iż nasza Fundacja od początku uzyskania statusu tj. od 1992 r. zakupiła dla Szpitala sprzęt medyczny o wartości ogółem 2.328.423,00 zł, z czego kwota 761.562,19 zł została pokryta ze środków 1% podatku.

  Zapewniamy wszystkich darczyńców, iż w 2016 r. będą realizowane kolejne zakupy sprzętu medycznego, zgodnie z celem statutowym Fundacji i zgodnie z zapotrzebowaniem, po wnikliwym rozpatrzeniu złożonych zapotrzebowań przez Oddziały szpitalne.

  Wypełnij PIT za 2015 rok – darmowy program do wypełniania formularzy PIT na str. www.szpitalpila.pl

  Sprawozdania, dane finansowe na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://bazy.ngo.pl oraz stronie http://www.szpitalpila.pl/1_podatku_fundacja_na_rzecz_szpitala_specjalistycznego_w_pile,68.html

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu Fundacji
  Krzysztof Karpiński