POKOLENIE PRZEŁOMU. PILANIE ROCZNIK 1970 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

POKOLENIE PRZEŁOMU. PILANIE ROCZNIK 1970

POKOLENIE_PRZElOMU

10 listopada, o godz. 18.00, zapraszamy do Auditorium Maximum PWSZ w Pile, na promocję kolejnej, ósmej już książki wydawanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile, przy finansowym wsparciu Gminy Piła. Tym razem zobaczyć będzie można miasto oczami PILAN Z ROCZNIKA 1970.

Książka POKOLENIE PRZEŁOMU. PILANIE ROCZNIK 1970, to specyficzne opowieści autorów o ich małych ojczyznach. Czytając poszczególne prace da się zobaczyć i wymienić ich komponenty.

Pierwszym jest komponent geograficzny. Miejsca, z których wyrastają. W obrębie miasta nazywają obszary oswojone: budynki, osiedla, ulice, szkoły, kluby. To one decydują, jakimi ludźmi stają się. Jaki system wartości ich ukształtował i w jaki wierzą.
Kolejny komponent ma charakter emocjonalny. Pamięć miejsc, ludzi, sytuacji, wszystko to kipi emocjami. Nakazuje wracać do nich, analizować je, dopatrywać się ukrytych ważnych życiowo sensów.
Jest i kolejna – słabiej zaznaczona niż w tomach poprzednich – funkcja mitotwórcza. Jednak mitologizacji sprzyja czasowy dystans wobec opisywanych wydarzeń.
I tak jak w poprzednich tomach horyzont czasowy wynosił nawet siedemdziesiąt lat, w tomie ubiegłorocznym wynosił lat trzydzieści kilka, tak teraz ów dystans, to mniej więcej dwadzieścia lat.
A więc w opowieściach Autorów arkadyjskie obrazy zastępuje kronikarski konkret i rzetelność.Marek Kulec (ze Wstępu).

Autorzy to:

1.    Elżbieta Czechowska
2.    Paweł Dahlke
3.    Agnieszka Matusiak
4.    Sławomir Nakoneczny
5.    Katarzyna Olter
6.    Maciej Usurski
7.    Sławomir Wegner
8.    Bartosz Wodarkiewicz i Przemysław Zdunek
9.    Ks. Tomasz Wola
10.  Angelika Zygmunt

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile