Ponad 1,4 miliona dla Trzcianki w ramach POSI | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ponad 1,4 miliona dla Trzcianki w ramach POSI

Rozwój zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu i usprawnienie mobilności miejskiej leżą u podstaw inwestycji, którą realizować będzie gmina Trzcianka. Co kryje się pod tym tajemniczym pojęciem? Kolejny etap tzw. Pętli Trzcianeckiej, czyli ścieżka rowerowa ze Smolarni do Trzcianki, o długości 5,5 km.

Oprócz budowy nowej ścieżki rowerowej gmina zmodernizuje oświetlenie uliczne wzdłuż ścieżki biegnącej po miejskiej stronie, wzdłuż ul. Fałata. Trzydzieści dwie sodowe oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na oświetlenie LED. Na zrealizowanie projektu, którego łączna wartość wynosi ponad 1,8 mln złotych, gmina Trzcianka otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 miliona.

- Mamy już wyremontowaną drogę powiatową wraz ze ścieżką rowerową z Trzcianki do Stradunia, teraz nowy szlak dla rowerów wytyczony zostanie również ze Smolarni do Trzcianki. Równocześnie rozmawiamy z Lasami Państwowymi na temat pozostałych odcinków pętli, i niewykluczone, że przy okazji budowy ścieżki ze Smolarni uda się zrealizować jeszcze jeden etap – mówi Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu podpisał z  burmistrzem Krzysztofem Jaworskim i Joanną Zieńko, skarbnikiem gminy Trzcianka, Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

- Świetny projekt, znakomita i oczekiwana przez społeczność lokalną inwestycja. Gratuluję mieszkańcom i całemu samorządowi gminy Trzcianka. Zadania dotyczące mobilności miejskiej, polegające na rozwoju zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu na terenach gmin, to jeden z priorytetów jeśli chodzi o dbałość o nasze środowisko. Dlatego bardzo się cieszę, że już niedługo mieszkańcy gminy Trzcianka będą mogli korzystać z nowej ścieżki pieszo – rowerowej, nawet wieczorami, bo przecież będzie ona również oświetlona – mówi Jacek Bogusławski.

Potrzeba realizacji inwestycji wynika ze złego stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy Trzcianka, gdzie wciąż brakuje infrastruktury, która przyczyniłaby się do zmiany preferencji kierowców w zakresie zmniejszenia korzystania z samochodów na korzyść rowerów. Mieszkańcy obszarów wiejskich gminy nie mają zapewnionego bezpieczeństwa i komfortowego dostępu do miasta w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak wizyta u lekarza, dojazd do szkoły, czy pracy.

- Dzięki takim inwestycjom udaje się ograniczać niska emisję zanieczyszczeń z sektora transportu, a ten projekt ma na celu przystosowanie dróg dla rowerów i infrastruktury towarzyszącej do potrzeb komunikacyjnych gminy Trzcianka w ramach popularyzacji mobilności miejskiej – mówi Jacek Bogusławski.

Z nowej ścieżki korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy terenów objętych inwestycją, czyli mieszkańcy gminy, którzy korzystają z komunikacji publicznej, a także turyści. Prace rozpoczną się niebawem, a ścieżka będzie ukończona do 31 sierpnia.

red

ponad_1_4_mln1_01

ponad_1_4_mln1_02 ponad_1_4_mln1_03 ponad_1_4_mln1_04 ponad_1_4_mln1_05