Ponad 3,4 miliona dla kierunków inżynierskich w PWSZ w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ponad 3,4 miliona dla kierunków inżynierskich w PWSZ w Pile

ponad_3_miliony

Studenci kierunków inżynierskich są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Wykształcenie dobrej kadry to priorytet. Teraz studenci PWSZ w Pile, będą mieli jeszcze lepsze możliwości rozwoju swoich umiejętności. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazało właśnie ponad 3,4 mln zł na rozbudowę bazy dydaktycznej kierunków inżynierskich.

W budynku pojawią się nowe sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona zostanie także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania wpłyną na podniesienie jakości kształcenia inżynierów w naszym regionie.

Czek Rektorowi – dr. hab. Donatowi Mierzejewskiemu, prof. PWSZ w Pile, przekazał Poseł na Sejm RP – Grzegorz Piechowiak.

Aleksandra Fabiszak
PWSZ w Pile
Fot. Karol Jaskółka