Ponad 620 podpisów zebranych pod petycjami w sprawie S11 oraz sygnalizacji świetlnej w Dobrzycy | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ponad 620 podpisów zebranych pod petycjami w sprawie S11 oraz sygnalizacji świetlnej w Dobrzycy

Inicjatorem i organizatorem zbiórki był Członek Rady Sołeckiej Paweł Kądziela. Pomysł powstał podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańców Dobrzycy i Krępska z władzami Powiatu Pilskiego oraz Gminy Szydłowo.

Mieszkańcy wyrażają w ten sposób sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów przebiegu S11 przez ich miejscowości, a ich pozostałe postulaty to:

1.    Oczekiwanie od firmy projektującej zaproponowania co najmniej dwóch dodatkowych wariantów maksymalnie oddalających przebieg trasy od zabudowań miejscowości Dobrzyca i Krępsko, nie mniej jednak niż na 2 km.

2.    Nowe warianty, od węzła w Pile (S10), powinny w jak najmniejszym stopniu przebiegać wzdłuż obecnej DK 11 i dużo bliżej  planowanego węzła (S10), niż przedstawiono to w dotychczasowych wariantach, przechodzić w S11.

3.    Brak potrzeby budowy węzłów, które mogłyby być zlokalizowane w Krępsku lub Dobrzycy.

4.    Rozważenie innej lokalizacji węzła w Pile (S10) niż zaproponowane przez projektantów przy os. Koszyce np. w miejscu obecnego skrzyżowania Bydgoszcz/Szczecin.

Po opracowaniu przez biuro projektowe nowych wariantów przebiegu S11 mieszkańcy oczekują spotkania z przedstawicielami tej firmy, podczas którego nowe propozycje zostaną przedstawione mieszkańcom do dalszej konsultacji.

Mieszkańcy przekonują, że uwzględnienie woli mieszkańców i wypracowanie projektu niebudzącego zastrzeżeń i protestów mieszkańców usprawni prace na dalszych etapach przygotowawczych i wykonawczych drogi S11 i minimalizuje ryzyko wystąpienia w późniejszym etapie dużego napięcia społecznego, protestów i blokowania inwestycji w trakcie budowy.

Jednocześnie zbierano podpisy pod petycją dot. ustawienia sygnalizacji świetlnej w Dobrzycy. Mieszkańcy argumentują, że wskutek DK 11 wieś została podzielona na dwie części, a bardzo duże natężenie ruchu powoduje, że rodzice obawiają się puszczać dzieci na drugą stronę wsi co utrudnia korzystania z infrastruktury wiejskiej.

W piśmie pojawia się apel, aby GDDiKA nie czekała aż zdarzy się tragedia, lecz jej zapobiegła.

Takie zaangażowanie mieszkańców jest bardzo budujące. Warto podkreślić, że wielu z nich skracało swoje weekendowe plany, aby pojawić się w świetlicy wiejskiej i złożyć swój podpis  – mówi Paweł Kądziela, organizator akcji.

Zbieranie podpisów trwało dwa dni, a jego ekspresowe tempo wynikało z konieczności pilnego przekazania uwag mieszkańców dot. S11 do władz Powiatu Pilskiego i Gminy Szydłowo. Petycja ta trafi również na ręce do Posła RP Marcin Porzucka (przewodniczącego parlamentarnego Zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11), GDDiKA w Poznaniu oraz  AECOM Polska S.A.

Petycja dot. sygnalizacji świetlnej adresowana jest do GDDiKA w Poznaniu.

Kontakt:
Paweł Kądziela
Członek Rady Sołeckiej
Tel. 508 018 843
e-mail: p.kadziela@gmail.com

ponad_620_podpisow_zebranych00

ponad_620_podpisow_zebranych10 ponad_620_podpisow_zebranych01 ponad_620_podpisow_zebranych02 ponad_620_podpisow_zebranych03 ponad_620_podpisow_zebranych04 ponad_620_podpisow_zebranych05 ponad_620_podpisow_zebranych06 ponad_620_podpisow_zebranych07 ponad_620_podpisow_zebranych08 ponad_620_podpisow_zebranych09