Ponad 700 milionów złotych na nowe inwestycje dla samorządów z okręgu 38 z Rządowego Funduszu Polski Ład | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Ponad 700 milionów złotych na nowe inwestycje dla samorządów z okręgu 38 z Rządowego Funduszu Polski Ład

  Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu! Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie region dostanie ponad 800 791 480 zł bezzwrotnego dofinansowania. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem!

  Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł. Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu.

  - Nasz Okręg wyborczy nr 38 z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzyma ponad 700 milionów złotych. To samorządy wskazały zadnia, które mają otrzymać dofinansowanie w różnym zakresie – budowy, dróg, przedszkoli, sal gimnastycznych, infrastruktury kanalizacji, czyli na zadania, które są dla mieszkańców bardzo ważne. W tym roku inwestycje powinny ruszyć a muszą być zakończone do końca 2023 roku. Cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę proinwestycyjną, politykę, która daje szansę realizacji inwestycji w poszczególnych samorządach, ale daje też szansę tym firmom, które na lokalnym rynku działają podczas realizacji tych inwestycji. Te środki finansowe rekompensują w pewnym etapie te środki, które samorządy otrzymują mniejsze z podatku PIT, ale są to środki skierowane proinwestycyjne – mówi poseł Krzysztof Czarnecki.

  - Jak pamiętamy, już w pierwszym rozdaniu duże środki trafiły do północnej Wielkopolski. To były historyczne pieniądze i wydawało się, że trudno ten rekord będzie pobić. Okazuje się, że jest to możliwe. Rząd pana Mateusza Morawieckiego, Rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje do naszego okręgu tak duże środki na inwestycje, które wskazane są przez samorządowców. W większości jest to rządowe  dofinansowanie na poziomie 90%. Niestety nie wszyscy samorządowcy chcą pozyskiwać takie środki mam tu na myśli miasto Chodzież, które również otrzymało środki, ale ich kosztorysy były mocno niedoszacowane, aby potem powiedzieć, że się nie udało. Nawet w Pile gdzie mamy włodarza, który nie darzy nas  sympatią a pozyskuje środki, które nie idą do niego tylko dla mieszkańców - dodaje poseł Marcin Porzucek.

  W drugiej edycji programu [Region 38] otrzymał dofinansowanie na:

  Powiat Pilski – 18 999 000 zł

  1. Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – 4 749 000 zł

  2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie PP – 14 250 000 zł

  Gmina Piła – 30 000 000 zł

  1. Budowa infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo – 17 700 000 zł

  2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych Miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 4 500 000 zł

  3. Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą – 7 800 000 zł

  Gmina Białośliwie – 5 100 000 zł

  1. Przebudowa ul. Lipowej – 1 600 000 zł

  2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie 1 700 000 zł

  3. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 – 1 800 000 zł

  Gmina Łobżenica – 10 150 000 zł

  1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – 4 300 000 zł

  2. Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada- Witrogoszcz Wieś – 3 300 000 zł

  3. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Łobżenica – 2 550 000 zł

  Gmina Wysoka – 6 050 000 zł

  1. Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy – 1 800 000 zł

  2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młotkowie wraz z rozbudową ujęcia wodny pitnej – 4 250 000 zł

  Gmina Ujście – 9 440 000 zł

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie – 3 700 000 zł

  2. Budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo – 3 080 000 zł

  3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Rzemieślniczej oraz ul. Ogrodowej – 2 660 000 zł

  Gmina Wyrzysk – 8 000 000 zł

  1. Budowa ulic na osiedlu kwiatowym  – 5 000 000 zł

  2. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku – 3 000 000 zł

  Gmina Kaczory – 11 775 000 zł

  1. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – 3 700 000 zł

  2. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5 525 000 zł

  3. Budowa przedszkola w Rzadkowie – 2 550 000 zł

  Gmina Miasteczko Krajeńskie – 9 000 000 zł

  1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – 2 700 000 zł

  2. Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – 6 300 000 zł

  Gmina Szydłowo – 4 970 000 zł

  1. Przebudowa hydrofoni Jaraczewo – 2 370 000 zł

  2. Budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 600 000 zł

  3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł

  Powiat Chodzieski – 4 700 000 zł

  1. Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podniesienie usług medycznych w szpitalu PCH – 4 700 000 zł

  Gmina Budzyń – 10 000 000 zł

  1. Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzyniu – 5 000 000 zł

  2. Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu – 5 000 000 zł

  Miasto Chodzież – 4 470 000 zł

  1. Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży  4 470 000 zł

  Gmina Chodzież – 9 970 000 zł

  1. Budowa drogi Rataje os. Zielone wzgórze – 1 800 000 zł

  2. Budowa drogi Strzelce – 1 970 000 zł

  3. Budowa drogi Konstantynowo – Pietronki – 6 200 000 zł

  Gmina Szamocin – 9 850 000 zł

  1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 9 850 000 zł

  Gmina Margonin – 9 400 000 zł

  1. Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – 4 750 000 zł

  2. Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – 4 650 000 zł

  Powiat Czarnkowsko Trzcianecki – 15 000 000 zł

  1. Młynkowo – Tarnówko – 10 000 000 zł

  2. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – 5 000 000 zł

  Gmina Czarnków – 10 000 000 zł

  1. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 1 – 4 900  000 zł

  2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 2– 5 100 000 zł

  Gmina Drawsko – 7 920 000 zł

  1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko – 3 170 000 zł

  2. Budowa drogi gminnej Kawczyn – Pełcza w Gminie Drawsko – 4 750 000 zł

  Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 840 000 zł

  1. Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, Osiedle Miejskie, ul. Dębowa oraz drogi w Hucie Szklanej – 4 750 000 zł

  Gmina Lubasz –9 460 000 zł

  1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – 4 460 000 zł

  2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – 5 000 000 zł

  Miasto Czarnków – 10 750 000 zł

  1. Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – 6 000 000 zł

  2. Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska – 4 750 000 zł

  Gmina Połajewo – 10 225 000 zł

  1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – 5 000 000 zł

  2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna – 5 225 000 zł

  Gmina Trzcianka – 9 990 000 zł

  1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance – 9 990 000 zł

  Gmina Wieleń – 10 500 000 zł

  1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku – 4 500 000 zł

  2. Przebudowa dróg w obrębie osiedla północ w Wieleniu – 6 000 000 zł

  Powiat Złotowski – 13 690 000 zł

  1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica – 3 750 000 zł

  2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk. – 5 690 000 zł

  3. Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie przy ul. 8 marca – 4 250 000 zł

  Gmina i miasto Jastrowie – 16 700 000 zł

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo etap 1 – 4 750 000 zł

  2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000 zł

  3. Zagospodarowanie terenu zespołu szkół – 7 200 000 zł

  Gmina Miasta Krajenka – 7 300 000 zł

  1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki – 2 000 000 zł

  2. Przebudowa drogi Krajenka – Pogórze – 5 300 000 zł

  Gmina Lipka –  9 050 000 zł

  1. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł

  2. Przebudowa gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000 zł

  Miasto Złotów – 4 500 000 zł

  1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000 zł

  Gmina Okonek –10 270 000 zł

  1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 4 970 000 zł

  2. Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 300 000 zł

  Gmina Tarnówka – 9 400 000 zł

  1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica z modernizacja uzdatniania wody w Tarnówce – 4 550 000 zł

  2. Przebudowa ul. Niepodległości – 2 550 000 zł

  3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec– 2 300 000 zł

  Gmina Złotów – 10 220 000 zł

  1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wielatowo – 4 750 000 zł

  2. Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 100 000 zł

  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu 4 370 000 zł

  Gmina Zakrzewo –8 780 000 zł

  1. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie – 1 800 000 zł

  2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska – 5 000 000 zł

  3. Modernizacja budynku byłego dworca PKP – 1 980 000 zł

  Powiat Wągrowiecki –24 650 000 zł

  1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mirkowice – Gruntowice – 4 650 000 zł

  2. Przebudowa drogi powiatowej Wągrowiec – Rąbczyn- granica województwa kujawsko pomorskiego – 17 000 000 zł

  3. Remont drogi powiatowej etap 1 odc. Kamienica – Kopaszyn 3 000 000 zł

  Gmina Damasławek – 10 000 000 zł

  1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw na terenach wiejskich – 3 000 000 zł

  2. Budowa zachodniej obwodnicy Damasławka etap 1 i 2 oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w Damasławku – 5 000 000 zł

  3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – 2 000 000 zł

  Miasto i Gmina Gołańcz -8 030 000 zł

  1. Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą – 3 480 000 zł

  2. Budowa remizy OSP w Olesznie – 1 500 000 zł

  3. Przebudowa drogi gminnej Oleszno – Panigródz etap 3 – 3 050 000 zł

  Miasto Wągrowiec – 12 960 000 zł

  1. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru etap 1 – 11 300 000 zł

  2. Budowa ulicy Regatowej i Jachtowej – 1 660 000 zł

  Gmina Wągrowiec – 8 000 000 zł

  1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody – 2 500 000 zł

  2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulice – 2 500 000 zł

  3. Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec – 3 000 000 zł

  Gmina Mieścisko – 2 660 000 zł

  1. Przebudowa drogi gminnej Mirkowice – Mirkowiczki – 2 660 000 zł

  Gmina Skoki – 10 000 000 zł

  1. Budowa ul. Polnej w Skokach, etap 1 – 10 000 000 zł

  Gmina Wapno – 4 750 000 zł

  1. Projekt u przebudowa gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody – 4 750 000 zł

  Powiat Nowotomyski –14 770 000 zł

  1. Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnego – Kartograficznego w Nowym Tomyślu – 5 000 000 zł

  2. Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu Etap 1 – 9 770 000 zł

  Gmina Miedzichowo – 6 500 000 zł

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach – 3 800 000 zł

  2. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Miedzichowie – 2 700 000 zł

  Gmina Opalenica – 6 800 000 zł

  1. Budowa sal wiejskich w Wojnowice i Dakowy Mokre – 6 800 000 zł

  Gmina Lwówek –7 600 000 zł

  1. Przebudowa drogi gminnej Komorowice – Zębowo – szacunkowa 3 325 000 zł

  2. Przebudowa drogi gminnej, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 4 275 000 zł

  Gmina Kuślin –13 750 000 zł

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie – 4 750 000 zł

  2. Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach – 9 000 000 zł

  Gmina Nowy Tomyśl – 10 000 000 zł

  1. Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu – 10 000 000 zł

  Gmina Zbąszyń –  10 600 000 zł

  1. Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno – sportowego w Zbąszyniu – 6 800 000 zł

  2. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Reja – 3 800 000 zł

  Powiat Obornicki – 16 700 000 zł

  1. Rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko – Wargowo – 15 750 000 zł

  2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku starostwa powiatowego na cele PCPR oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 000 000 zł

  Gmina Oborniki –10 860 000 zł

  1. Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową – 2 500 000 zł

  2. Przebudowa ulic w obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn – 8 360 000 zł

  Gmina Rogoźno –7 880 000 zł

  1. Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce – 5 150 000 zł

  2. Budowa ulicy Południowej, wraz z odwodnieniem – 2 730 000 zł

  Gmina Ryczywół – 8 500 000 zł

  1. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków – 3 500 000 zł

  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5 000 000 zł

  Powiat Szamotulski – 12 600 000 zł

  1. Termomodernizacja budynku szkoły w ZS nr 1 we Wronkach 3 500 000 zł

  2. Rozbudowa i przebudowa PCL w Szamotułach 4 000 000 zł

  3. Przebudowa drogi powiatowej Pniewy – Lubosina w m. Pniewy, ul. Konińska w Pniewach 5 100 000 zł

  Gmina Kaźmierz –10 175 000 zł

  1. Rozbudowa ulicy szkolnej w Kaźmierzu oraz Topazowej w Kiączynie – 4 700 000 zł
  2. Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu – 2 375 000 zł

  3. Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu – 3 100 000 zł

  Miasto i gmina Szamotuły –9 900 000 zł

  1. Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną – 3 100 000 zł

  2. Budowa przedszkola integracyjnego przy. ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – 6 800 000 zł

  Gmina Pniewy –13 810 000 zł

  1. Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach – 4 460 000 zł

  2. Rozbudowa ul. Wspólnej i Jagiellońskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem – 9 350 000 zł

  Gmina Obrzycko – 6 530 000 zł

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap 3, na odcinku Obrowo – Stopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym – 4 700 000 zł

  2. Rozbudowa boisk przy szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym – 1 030 000 zł

  3. Przebudowa dróg Gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko – etap II – 800 000 zł

  Gmina Ostroróg – 4 200 000 zł

  1. Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową – 4 200 000 zł

  Gmina Wronki – 4 990 000 zł

  1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – 4 990 000zł

  Miasto Obrzycko –14 000 000 zł

  1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej –4 750 000 zł

  2. Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych – 4 750 000 zł

  3. Przebudowa wyposażenia budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 – 4 500 000 zł

  Gmina Duszniki –7 600 000 zł

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie – 4 750 000 zł

  2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania odpadów – 2 850 000 zł

  Powiat Wolsztyński – 22 140 000 zł

  1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Boh. Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej – 4 470 000 zł

  2. Przebudowa drogi powiatowej Wieleń – Osłonin 17 670 000 zł

  Gmina Siedlec – 4 750 000 zł

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn – 4 750 000 zł

  Gmina Przemęt – 9 300 000 zł

  1. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu – 3 150 000 zł

  2. Budowa ścieżki rowerowej od Błotnicy do Radomierz oraz budowa ścieżki rowerowej – 4 750 000 zł

  3. Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wew. – 1 400 000 zł

  Gmina Wolsztyn – 13 000 000 zł

  1. Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie – etap I – 5 000 000 zł

  2. Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. nowa Obra – 8 000 000 zł

  Powiat Międzychodzki – 13 195 000 zł

  1. Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły – 8 955 000 zł

  2. Rozwój infrastruktury społecznej Powiatu Międzychodzkiego poprzez termomodernizacje budynku Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach etap I – 4 240 000 zł

  Gmina Kwilcz – 10 125 000 zł

  1. Budowa przedszkola w Kwilczu – 6 800 000 zł

  2. Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu – 3 325 000 zł

  Gmina Międzychód – 9 620 000 zł

  1. Przebudowa ul. Chopina – 3 420 000 zł

  2. Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego w Międzychodzie – 6 200 000 zł

  Gmina Chrzypsko Wielkie – 7 265 000 zł

  1. Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim – 7 265 000 zł

  Gmina Sieraków – 8 520 000 zł

  1. Zmiana sposobu użytkowania wiaty – zadaszonego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową i niezbędną infrastrukturą – 3 770 000 zł

  2. Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – 4 750 000 zł

  Powiat Grodziski – 5 000 000 zł

  1. Przebudowa drogi powiatowej Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – 5 000 000 zł

  Gmina Rakoniewice –18 620 000 zł

  1. Przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa – 1 920 000 zł

  2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – 15 300 000 zł

  3. Przebudowa ul. Tetmajera wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1 400 000 zł

  Gmina Kamieniec – 6 650000 zł

  1. Przebudowa ulicy szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem- 3 800 000 zł

  2. Przebudowa drogi gminnej – Kowalewo – Wąblewo  – 2 850 000 zł

  Gmina Grodzisk Wielkopolski – 9 500 000 zł

  1. Budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2723P wraz oświetleniem – 9 500 000 zł

  Gmina Granowo – 5 000 000 zł

  1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Granowie – 5 000 000 zł

  Gmina Wielichowo –15 817 000 zł

  1. Budynek remizy OSP w Gradowicach –  980 000 zł

  2. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków – 14 837 000 zł

  Samorząd wojewódzki UMWW – 65 000 000 zł

  1. Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej na terenie Województwa Wielkopolskiego – 65 000 000 zł

  (SE)

  ponad_700_milionow

  ponad_700_milionow_17 ponad_700_milionow_02 ponad_700_milionow_03 ponad_700_milionow_04 ponad_700_milionow_05 ponad_700_milionow_06 ponad_700_milionow_07 ponad_700_milionow_08 ponad_700_milionow_09 ponad_700_milionow_10 ponad_700_milionow_11 ponad_700_milionow_12 ponad_700_milionow_13 ponad_700_milionow_14 ponad_700_milionow_15 ponad_700_milionow_16