Poseł Paszyk o inauguracji Sejmu RP VIII kadencji i pierwszych inicjatywach legislacyjnych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Poseł Paszyk o inauguracji Sejmu RP VIII kadencji i pierwszych inicjatywach legislacyjnych

  Mimo że wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego w ostatnich wyborach parlamentarnych nie był rewelacyjny to pilski okręg ma swojego przedstawiciela z tej partii w Sejmie. Tą osobą jest Krzysztof Paszyk, który nie tak dawno był jeszcze przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 23 listopada na konferencji prasowej nowy Poseł na Sejm podzielił się  m.in. wrażeniami z inauguracji Sejmu RP VIII kadencji oraz przedstawił inicjatywy legislacyjne Klubu PSL m.in. – 40 lat pracy jako kryterium uprawniające do przejścia na emeryturę oraz nowy pakiet społeczny.

  W konferencji uczestniczył również Stefan Piechocki, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pile.

  - Po zwycięstwie, PiS zapowiadał dobrą zmianę, która jest widoczna z perspektywy ław poselskich. Natomiast moim zdaniem niekoniecznie ta zmiana jest dobra. Mam na myśli to, że widać brak szacunku dla dobrych już praktyk, które się utrwaliły w naszym Sejmie, np. złamanie wieloletniego zwyczaju, jeśli chodzi o udział w prezydium Sejmu przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. Nie chodzi o to, aby PSL miał wicemarszałka Sejmu. Prezydium Sejmu w istotny sposób jest ciałem, który ma wpływ na pracę Sejmu, ustala harmonogram prac, prządek obrad. Uważam, że brak przedstawiciela jednego klubu jest szkodą nie tylko dla tego klubu, którego przedstawiciela tam brakuje, ale jak mówiłem, złamaniem pewnego zwyczaju. Drugi przykład zmiany niekoniecznie dobrej, to szybka zmiana regulaminu Sejmu w zakresie Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W niej też zsiadali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Tu się okazało również, że brak miejsca dla PSL. Jest też sprawa swoistego rodzaju zamachu na Trybunał Konstytucyjny, który zwyczajowo w demokratycznym państwie prawnym jest filarem stojącym na straży respektowania zasad demokracji, przestrzegania prawa, przepisów zawartych w konstytucji To niestety jest działanie, które do tej pory było typowe dla Białorusi, Azerbejdżanu. U nas na ten filar nowa władza postanowiła się targnąć. My wraz z PO i partią Ryszarda Petru daliśmy wyraz dezaprobaty, opuszczając czwartkowe głosowanie nad tymi zmianami - mówi Krzysztof Paszyk, Poseł na Sejm.

  Mimo że, jak uważa Paszyk, Prawo i Sprawiedliwość na każdym kroku eliminuje Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo trudnych obietnic pani premier Beaty Szydło w Expose, jego partia czeka na realizację obietnic, zwłaszcza na obietnicę 500 zł na każde dziecko.

  PSL mimo wielu zmian, z którymi się nie zgadza w Sejmie chce być klubem aktywnym, który będzie do procesu legislacyjnego dobre pomysły zgłaszał. Pierwszy projekt ustawy złożony w tym Sejmie przez Ludowców dotyczy 40 lat pracy, jako kryterium uprawniające do przejścia na emeryturę. Jest to ukłon w stronę osób, które wcześniej rozpoczęły aktywność zawodową w zawodach wymagających wytężonej pracy fizycznej. Jak dodaje Krzysztof Paszyk, mają też w tym projekcie być wpisane urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze. Tak by też się to liczyło kobietom, które musiały spędzić czas na wychowywaniu dzieci. To rozwiązanie obowiązuje w wielu krajach europejskich. Drugi złożony projekt dotyczy wprowadzenia specjalnego dodatku dla osób z niskim świadczeniem emerytalnym i rentowym. Do tego dodatku ma kwalifikować się osoby z niskimi emeryturami i rentami, świadczeniami przedemerytalnymi oraz z rentami socjalnymi, zarówno osoby pozostające w ZUS i KRUS.

  - Naszą propozycją jest to, aby osoby dostające do 900 zł brutto emerytury otrzymały jednorazowy zasiłek w marcu 2016 roku – 350 zł neto, osoby, które otrzymują od 900 – 1100 brutto – otrzymały 300 zł neto, osoby ze świadczeniem 1110 – 1500 zł otrzymały 200 zł, a osoby ze świadczeniem 1500 – 2000 zł otrzymały 100 zł. Ocenia się, że objętych tymi dodatkami zostałoby ponad połowa emerytów i rencistów korzystających z funduszu ubezpieczeń społecznych, jak również 100 % osób pozostających na rentach socjalnych oraz ze świadczeniami przedemerytalnymi - mówi Krzysztof Paszyk, poseł ziemi pilskiej PSL.

  Nowy poseł w obecnej kadencji Sejmu będzie z zaangażowaniem pracować w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

  (SE)

  posel_paszyk_o_inauguracji0

  posel_paszyk_o_inauguracji2 posel_paszyk_o_inauguracji1