Postępowanie z LPG podczas akcji ratowniczych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Postępowanie z LPG podczas akcji ratowniczych

  W dniach 30, 31 maja oraz 1 czerwca 2016 roku przeprowadzono dla zmian służbowych JRG Nr 2 PSP w Pile szkolenie w zakresie postępowania z LPG podczas akcji ratowniczych.

  W części teoretycznej szkolenia omówiono właściwości fizykochemiczne gazu propan-butan, oznakowanie środków transportu przewożących gazy sprężone oraz omówiono akcje związane z rozszczelnieniem i pożarem zbiorników z LPG.

  Kolejnym punktem szkolenia była część praktyczna, w której zaprezentowano spalanie fazy gazowej oraz ciekłej z butli gazowej propan-butan. Podczas ćwiczeń praktycznych zrealizowano również zadania polegające na:

  - chłodzeniu butli propan – butan,
  - wylaniu i sprawdzeniu właściwości fazy ciekłej LPG,
  - sprawdzeniu przy użyciu kamery termowizyjnej poziomu fazy ciekłej w butli,
  - sprawdzeniu możliwości zapłonu LPG w nasyconym materiale bawełnianym, co umożliwiło prezentację zagrożenia dla ratowników przebywających w strefie niebezpiecznej.

  Wiedza jaką nabyli ratownicy podczas szkolenia, jak również zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą na podejmowanie skutecznych działań podczas zdarzeń z tego typu zagrożeniem. Szkolenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przeprowadził asp. Radosław  Brzeziński z JRG Nr 1 PSP w Pile.

  Teks& zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Szukajło

  postepowanie_z_lpg01

  postepowanie_z_lpg02 postepowanie_z_lpg03 postepowanie_z_lpg04 postepowanie_z_lpg05 postepowanie_z_lpg06 postepowanie_z_lpg07