Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Wałczu | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Wałczu

  20 maja, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, połączone z oficjalnym przekazaniem samochodów. Na uroczystości obecni byli:

  •    Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jarosław Tomczyk;
  •    Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan Marek Subocz;
  •    Starosta Wałecki Pan Bogdan Wankiewicz;
  •    Burmistrz Wałcza Pan Maciej Żebrowski;
  •    Burmistrz Mirosławca – reprezentowany przez Panią Monikę Stąporek Sekretarz;
  •    Burmistrz Tuczna Pan Krzysztof Mikołajczyk;
  •    Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Pan Jerzy Bekker
  •    Wójt Gminy Wałcz a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego;
  •    Przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Lasów Państwowych
  •    Druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałeckiego.

  W trakcie uroczystości złożono podziękowania strażakom PSP i OSP za ich ofiarną służbę oraz wręczono odznaczenia, akty mianowania na wyższe stopnie służbowe i stanowiska.

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami z 20 kwietnia 2022 r. za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia nadał:

  Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  •    asp. Grzegorzowi Kilańczykowi; Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  •    asp. sztab. Maciejowi Jóźwikowi;
  •    ogn. Sebastianowi Kolendzie.

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi z kwietnia 2022 r.  awansował na wyższe stopnie oficerskie 4 strażaków:

  na stopień STARSZEGO KAPITANA:
  •    kpt. Patryka Gąsiora;
  •    kpt. Grzegorza Kasperowicza;

  na stopień KAPITANA:
  •    mł. kpt. Przemysława Kęskę;
  •    mł. kpt. Arkadiusza Śliwińskiego.

  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi z kwietnia 2022 r. awansował na wyższe stopnie aspiranckie 3 strażaków.:

  na stopień  ASPIRANTA:
  •    mł. asp. Piotra Hertel;
  •    mł. asp. Radosława Koza;
  •    mł. asp. Marka Rajewskiego.

  Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi z kwietnia 2022 r. awansował na wyższe stopnie podoficerskie 2 strażaków.:

  na stopień  OGNIOMISTRZA:
  •    mł. ogn. Bartosza Rosińskiego,
  •    mł. ogn. Dawida Samborskiego.

  Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu z dniem 04  maja 2022 r. nadał :

  stopień   STARSZEGO STRAŻAKA:
  •    str. Marcinowi Bończaszkowi;
  •    str. Tomaszowi Kicińskiemu;
  •    str. Łukaszowi Kostrzewie.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu  mianował  z dniem 1 czerwca 2022 r. na wyższe stanowiska służbowe następujących funkcjonariuszy:

  na stanowisko starszego specjalisty ds. kwatermistrzowsko-technicznych:
  •    mł. kpt. Tomasza Matusiaka;

  na stanowisko dowódcy sekcji:
  •    asp. sztab. Macieja Jóźwika;

  na stanowisko starszego operatora sprzętu:
  •    st. ogn. Radosława Gąsiorowskiego;
  •    ogn. Jacka Makohona;
  •    st. ogn. Radosława Pietrzyka;
  •    st. ogn. Marcina Praźmo;
  •    st. ogn. Jacka Skotnickiego;

  na stanowisko starszego ratownika-kierowcy:
  •    mł. ogn. Dawida Samborskiego;

  na stanowisko starszego ratownika:
  •    mł. ogn. Macieja Malca;

  Starosta Wałecki wyróżnił:
  •    st. ogn. Annę Żeleźniak;
  •    mł. ogn. Macieja Malca;
  •    mł. ogn. Tomasza Szewczyka.

  Burmistrz Miasta Wałcza wyróżnił:
  •    asp. Piotra Hertel;
  •    mł. ogn. Roberta Nowickiego;
  •    mł. ogn. Łukasza Gąsiorowskiego.

  Wójt Gminy Wałcz wyróżnił:
  •    mł. kpt. Tomasza Matusiaka;
  •    st. str. Marcina Bończaszka;
  •    st. ogn. Jarosława Ryło.

  Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu bryg. Dariusz Lubianiec dokonał uroczystego wręczenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego ośmiu weteranom pożarnictwa OSP z terenu powiatu wałeckiego.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej PSP w Wałczu w imieniu wszystkich strażaków i pracowników cywilnych KP PSP w Wałczu, wręczył Zachodniopomorskiemu Komendantowi PSP nadbrygadierowi Jarosławowi Tomczykowi okolicznościowy upominek z okazji nadania stopnia nadbrygadiera.

  Imprezę zakończono wspólnym poczęstunkiem i rozmowami.

  Komenda Powiatowa PSP w Wałczu

  powiatowe_obchody_dnia

  powiatowe_obchody_dnia_09 powiatowe_obchody_dnia_02 powiatowe_obchody_dnia_03 powiatowe_obchody_dnia_04 powiatowe_obchody_dnia_05 powiatowe_obchody_dnia_06 powiatowe_obchody_dnia_07 powiatowe_obchody_dnia_08