Prezydent odpowiada… | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Prezydent odpowiada…

glowski_net

 

Paweł Wo: Panie prezydencie, dlaczego na dworcu głównym PKP zegar pokazujący godzinę śpieszy się 10 minut? Zaznaczam, że to już od dłuższego czasu. Proszę o odpowiedź.

- Dziękuję za informację i przypominam, że wszelkie tego typu sprawy można zgłaszać do zarządcy/właściciela – czyli w tym wypadku PKP lub Straży Miejskiej: ulica Zygmunta Starego 1 (Dworzec PKP), tel. alarmowy 986 oraz 668-250-619; dyżurny 67-210 42 86; e-mail: sm@um.pila.pl.

Ewelina Ryczkowska: Dlaczego jako w miarę duże miasto, my młodzi ludzie, nie możemy liczyć na żadną pomoc w związku z przydziałem mieszkania z gminy? Owszem są mieszkania do remontu, ale trzeba mieć swój wkład własny 30 000 złotych, taką informację uzyskałam w dziale lokalowym.

- W Pile od wielu lat funkcjonuje program “Mieszkanie na Start”, który adresowany jest właśnie do młodego pokolenia. Wniosek o przydział takiego mieszkania może złożyć przedsiębiorca, zainteresowany przydziałem mieszkania dla swego pracownika. Mieszkania są oddawane w najem na okres maksymalnie 3 lat, z możliwością przedłużenia do 5 lat. Szacowana wysokość czynszu to 8,50 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Do tego doliczyć trzeba opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.

Wnioski o najem mieszkania należy składać na specjalnym formularzu dostępnym na www.bip.pila.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły (pokój 327 III piętro). Wnioski, po ich formalnym sprawdzeniu, będą opiniowane przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski.

Wypełnione wnioski należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (pokój 134 I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Piły Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, plac Staszica 10. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły – e-mail: wsl@um.pila.pl, tel. 67 210 42 73.