Prezydent Piły Piotr Głowski odpowiada na pytania czytelników | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Prezydent Piły Piotr Głowski odpowiada na pytania czytelników

glowski_net

1. Przemysław Teterus. Panie prezydencie, mówi się o segregacji odpadów, to ja mam takie pytanie. Jak mogę segregować śmieci skoro nie ma do tego pojemników? Na ulicy Towarowej 4a, 6a nie ma ani pojemników na plastik, makulaturę oraz szkło, o wiacie śmietnikowej już nie wspominając. Więc się pytam jak segregować śmieci?

- Odpowiedzialność za właściwe umiejscowienie i dostępność pojemników leży zawsze po stronie administratora nieruchomości. Z informacji, którą otrzymałem od administratora, którym jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wynika, iż położenie budynku Towarowa 4a-6a uniemożliwia ustawienie większej ilości pojemników do segregacji śmieci. Na szczycie budynku od strony nr 6a (za sklepem “żelaznym”) ustawiony jest pojemnik na śmieci, natomiast pojemniki do segregacji (na papier i plastik) ustawione są na szczycie budynku przy Towarowej 11.

2. Kaśka Kwiatkowska. W Warszawie prezydent miasta ograniczył lekcje religii w szkołach do 1 godziny na początku lub końcu lekcji. Kiedy w Pile?

- Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155) nauka religii we wszystkich typach szkół odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Tygodniowy wymiar lekcji religii może być zmniejszony; wyrażenie zgody na jedną godzinę tygodniowo należy odpowiednio do biskupa diecezji Kościoła Katolickiego albo Kościoła Prawosławnego lub innego kościoła i związku wyznaniowego.

Jednocześnie przypominam, że uczęszczanie dziecka na zajęcia religii i etyki odbywa się po wcześniejszym wyrażeniu takiego życzenia przez rodzica. Zajęcia religii nie są obowiązkowe. Życzenie woli uczestnictwa w takich zajęciach jest aktem jednorazowym, jednak może zostać zmienione.

3. Na zdjęciach zamieszczonych na stronie Tętna Regionu na FB, zobaczyłam relację foto z VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym mam pytanie. W odpowiedzi ratusza na apel ws. obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, m.in. pada stwierdzenie, cytuję: Ponadto organizatorzy przedsięwzięcia zostali pouczeni o zakazie stosowania środków pirotechnicznych i zakrywania twarzy czy też zachowaniami o podobnym charakterze. Jak widać na zdjęciach, niektóre osoby miały zakryte twarze, natomiast środków pirotechnicznych użyto bardzo dużo! Co Pan Prezydent na to? Pozdrawiam Michalina z Piły.

-Marsz przebiegał w sposób spokojny. Zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Pile o informację czy w zakresie użycia niezgodnego z prawem środków pirotechnicznych, ustalono sprawców i wyciągnięto stosowne konsekwencje. Oczekujemy w tym zakresie zdecydowanej postawy policji.