Prezydent Piotr Głowski jednogłośnie z absolutorium Rady Miasta Piły! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Prezydent Piotr Głowski jednogłośnie z absolutorium Rady Miasta Piły!

  Nie było niespodzianki. 29 maja 2018 roku podczas obrad LIII sesji Rady Miasta Piły, radni jednogłośnie (za 19, przeciw 0, nikt nie wstrzymał się od głosu) udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, prezydentowi Piły Piotrowi Głowskiemu, który od 8 lat daje gwarancję rozwoju miasta. Po głosowaniu prezydent podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i współpracę.

  Radni także jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2017 rok, po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2017 rok oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2017 rok.

  Jednogłośne absolutorium prezydenta to zasługa również skarbnik Eweliny Ślugajskiej, która trzyma pieczę nad finansami miasta oraz wiceprezydentów i pracowników UM Piły. To dzięki ich zaangażowaniu oraz radnych była możliwa realizacja zadań założonych w budżecie gminy w 2017 roku.

  (SE)

  glowski_absolutorium00

  glowski_absolutorium19 glowski_absolutorium01 glowski_absolutorium02 glowski_absolutorium03 glowski_absolutorium04 glowski_absolutorium05 glowski_absolutorium06 glowski_absolutorium07 glowski_absolutorium08 glowski_absolutorium09 glowski_absolutorium10 glowski_absolutorium11 glowski_absolutorium12 glowski_absolutorium13 glowski_absolutorium14 glowski_absolutorium15 glowski_absolutorium16 glowski_absolutorium17 glowski_absolutorium18