„PRGOK” i Altvater Piła odpowiadają na pytania mieszkańców i zapraszają na konsultacje społeczne | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

„PRGOK” i Altvater Piła odpowiadają na pytania mieszkańców i zapraszają na konsultacje społeczne

Po okresowych trudnościach związanych ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w Pile i okolicznych gminach, Związek Międzygminny „PRGOK” razem ze spółką Altvater Piła, wyciągają wnioski z ostatniego półrocza i intensyfikują działania w celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami. 18 lipca 2019 r. na konferencji prasowej Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM PRGOK i Tomasz Bielański, Dyrektor Generalny Altvater Piła przedstawili plan poprawy, jakości usług oraz zapowiedzieli konsultacje społeczne dla wszystkich uczestników tworzących system zbiórki odpadów w gminach należących do ZM „PRGOK”.

W ciągu ostatniego półrocza w Pile i gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK) nastąpiło kilka zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami. Dotyczyły one zarówno terminów płatności, harmonogramów, zakresu mobilnej zbiórki gabarytów, jak i stawek za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Aby zaradzić okresowym trudnościom, ZM „PRGOK” razem z Altvater Piła ogłosili plan konsultacji społecznych, przewidzianych na najbliższe miesiące.

- Mamy za sobą trudny okres związany ze zmianami systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do Związku PRGOK. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację i usprawnić zasady zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ważne jest przy tym włączenie mieszkańców gmin należących do PRGOK, jako uczestników i współtwórców systemu, w proces kształtowania i usprawniania zasad zbiórki odpadów. Chcemy zebrać opinie z pierwszej ręki i wysłuchać mieszkańców, dlatego rozpoczynamy konsultacje społeczne, aby na tej podstawie w przyszłości tworzyć system lepiej dopasowany do ich potrzeb, ale też możliwości finansowych – podkreśliła Magorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM „PRGOK”.

Konsultacje społeczne dla mieszkańców realizowane w sołectwach na terenie Związku PRGOK odbędą się w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Szczegółowy harmonogram spotkań można znaleźć na stronie www.prgok.pl oraz w załączonej grafice do tekstu.

Dodatkowo w ramach konsultacji na stronie ZM „PRGOK”  (http://ankieta.prgok.pl) została zamieszczona ankieta on-line z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Pile i na terenie gmin należących do Związku.  Odpowiedzi na pytania można przesyłać do wtorku 30 lipca 2019 r. włącznie. Ankieta będzie także dostępna na konsultacjach z mieszkańcami. Udział w badaniu jest bezpłatny.  W ankiecie pojawiły się też trzy pytania z ankiety starosty pilskiego.

Ponadto Małgorzata Sypuła poinformowała o trzech krokach, jakie podejmuje ZM,, PRGOK’’, aby zwiększyć ściągalność opłat. Pierwszy to urealnienie danych o liczbie podmiotów, czyli wprowadzenie 16 tysięcy deklaracji, które w ostatnim czasie, które wpłynęły do biura ZM. Po tym nastąpi weryfikacja pod kątem ilości osób zamieszkałych, czy te deklaracje są złożone rzetelnie. Drugim obszarem jest wzmocnienie windykacji a trzecim uszczelnienie systemu, który polegać będzie na kontroli i weryfikacji pod katem tego czy wszystkie podmioty prowadzące działalność znajdują się w ich systemie i te opłaty, które zdeklarowali pokrywają się z faktyczną ilością odpadów, które wytwarzają.

Podstawą sprawie działającego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest jasny podział obowiązków i współpraca między jego uczestnikami: gminami zrzeszonymi w ZM „PRGOK”, operatorem odbierającym odpady (Altvater Piła), zarządcami nieruchomości i mieszkańcami.

- Stawiamy na współpracę i konsultacje między wszystkimi twórcami systemu gospodarki odpadami w Pile i 13 okolicznych gminach należących do PRGOK. Usprawniliśmy już terminowość odbioru odpadów, teraz stawiamy na pracę nad jakością i efektywnością zbiórki. Równie ważna jest dla nas współpraca z administratorami budynków, którzy mają wiele problemów praktycznych z budową altan czy podrzucaniem odpadów. W końcu chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie edukacji o segregowaniu czy zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich jak np. baterie. Pewne pomysły chcemy przedyskutować z mieszkańcami i od września wdrażać te najlepsze i najbardziej oczekiwane – powiedział Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.

Wśród nowych narzędzi dyrektor Altvater Piła wymienił m.in. tablice informacyjne na altany czy wsparcie administratorów budynków w dostosowaniu liczby pojemników do ilości produkowanych odpadów. Kolejne działania to nowe naklejki informacyjne na pojemniki na odpady, tablice mówiące o rodzaju odbieranych odpadów na burtach śmieciarek czy pudełka na baterie w altanach na odpady. Dodatkowo w ramach szkoleń wewnętrznych realizowanych w spółkach należących do Grupy ENERIS, w tym Altvater Piła, każdy kierowca i ładowacz pracujący w firmie jest regularnie szkolony z zakresu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnych.

Altvater Piła świadczy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście Piła i 13 gminach należących do Związku Międzygminnego „PRGOK”. Na terenie tych miejscowości obowiązuje segregacja odpadów na 5 frakcji, co oznacza, że selektywnie zbierane są: papier (niebieski worek/pojemnik), szkło (zielony worek/pojemnik), tworzywa sztuczne i metale (żółty worek/pojemnik), bioodpady (brązowy pojemnik/worek) oraz odpady zmieszane (czarny pojemnik). Oprócz tego realizowane są zbiórki odpadów z domków letniskowych oraz sezonowy odbiór choinek. Harmonogramy z terminami odbioru poszczególnych frakcji znajdują się na stronie ZM „PRGOK” i ENERIS.

Na konferencji nie mogło zabraknąć gorącego tematu z ostatnich dni, czyli bałaganu w mieście i skarg mieszkańców na brak odbioru odpadów wielkogabarytowych.

- Z perspektywy czasu przyznajemy błędem było przeprowadzenie zbiórki mobilnej w okrojonym kształcie. Dotychczas odbywało się przez odbiór wszystkich frakcji odpadów problemowych. Natomiast w tej ostatniej wprowadziliśmy ograniczenie tylko wyłącznie do mebli oraz zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego. Trzeba przyznać, że ta zbiórka nie wyglądała tak jak byśmy sobie życzyli – kontynuuje Małgorzata Sypuła.

- Wszyscy chcieli się pozbyć gabarytów do końca nie wiedząc, co jest gabarytem. Dlatego zostały góry odpadów na ulicach. A przez to uciekł nam trochę harmonogram. Nie byliśmy przystosowani do tego, jako Alvater, aby tak wielką zbiórkę tych gabarytów przeprowadzić jednorazowo – dodaje Tomasz Bielański.

Dodatkowo odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterii oraz akumulatory, przeterminowane leki, materiały pobudowlane czy opony można przekazywać do ośmiu PSZOK-ów funkcjonujących na terenie gminy Krajenka, Okonek, Jastrowie, Wieleń, Drawsko, Krzyż Wielkopolski oraz Czarnków. Funkcjonują one w poniedziałki, środy i w soboty w godzinach 9.00-17.00. Niestety takiej możliwości nie mają jeszcze mieszkańcy powiatu pilskiego w tym w Pile.

- Aktualnie zgodnie z rekomendacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile trwają formalności związane ze zmianą pozwolenia na budowę. Zostały złożone projekty zamienne, wnioski do Starostwa Powiatowego w Pile. Teraz oczekujemy na decyzję. Wszystkie procedury trwają. Jeśli wszystkie te dni zliczymy to wszystko może potrwać nawet pół roku – wyjaśnia Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM „PRGOK”.

Mimo braku PSZOK-u w Pile mieszkańcy mogą również przekazać odpady wielkogabarytowe oraz tzw. elektrośmieci do Tymczasowego PSZOK-u przy ul. Łącznej w Pile (siedziba Altvater Piła). Uwaga: odpady wielkogabarytowe, zgodnie z aktualnie obowiązującą umową, nie są odbierane z nieruchomości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z selektywną zbiórką odpadów, mieszkańcy mogą skontaktować się z Infolinią ENERIS Surowce: (67) 212 33 58, e-mail: altvater_pila@eneris.pl, a także Biurem Obsługi Klienta „PRGOK”: tel. (67) 344 21 00, wewn. 3, e-mail: bok@prgok.pl lub gospodarka.odpadami@prgok.pl.

Sebastian Daukszewicz

 

prgok_i_altvater1_01

prgok_i_altvater1_39 prgok_i_altvater1_38 prgok_i_altvater1_37 prgok_i_altvater1_36 prgok_i_altvater1_35 prgok_i_altvater1_34 prgok_i_altvater1_33 prgok_i_altvater1_32 prgok_i_altvater1_31 prgok_i_altvater1_30 prgok_i_altvater1_29 prgok_i_altvater1_28 prgok_i_altvater1_26 prgok_i_altvater1_27 prgok_i_altvater1_24 prgok_i_altvater1_25 prgok_i_altvater1_23 prgok_i_altvater1_22 prgok_i_altvater1_20 prgok_i_altvater1_19 prgok_i_altvater1_21 prgok_i_altvater1_17 prgok_i_altvater1_18 prgok_i_altvater1_16 prgok_i_altvater1_15 prgok_i_altvater1_14 prgok_i_altvater1_13 prgok_i_altvater1_12 prgok_i_altvater1_11 prgok_i_altvater1_10 prgok_i_altvater1_09 prgok_i_altvater1_07 prgok_i_altvater1_08 prgok_i_altvater1_05 prgok_i_altvater1_06 prgok_i_altvater1_04 prgok_i_altvater1_03 prgok_i_altvater1_02