Przed nami IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Przed nami IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

  Ogolnopolski_Turniej_Klas_Policyjnych

  IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Szkoła Policji w Pile odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 29 – 30 maja 2017 r.

  Turniej jest autorskim pomysłem pilskiej Szkoły Policji, który ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji młodzieży klas o profilu policyjnym. Jest on także okazją do spotkania nauczycieli i uczniów szkół, w których prowadzone są wspomniane klasy, w celu wymiany dobrych praktyk. W tym roku odbędzie się już IX jego edycja.

  W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, w tym reprezentacje, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej jego edycji. W przypadku większej liczby zgłoszeń, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostają w drodze eliminacji, w oparciu o pisemny test wiedzy.

  W tym roku do ogólnopolskich eliminacji do Turnieju Klas Policyjnych zgłosiło się ponad 80 szkół prowadzących klasy o profilu policyjnym. Eliminacje, przeprowadzane w oparciu o test wiedzy (składający się z 40 pytań z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Policji, jej historii i współczesności, struktury organizacyjnej, specyfiki służby, obowiązków i uprawnień policjanta, etyki zawodowej, broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz profilaktycznych aspektów pracy Policji), odbyły się 15 marca. W związku z tym, że zgłoszenia nadesłały placówki oświatowe z całej Polski, oraz z uwagi na odległość dzielącą je od Piły, w przeprowadzenie eliminacji zaangażowały się dodatkowo dwa policyjne ośrodki szkoleniowe mianowicie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoła Policji w Katowicach. Do eliminacji, przystąpiły czteroosobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły, przy czym każdy z uczestników rozwiązywał test samodzielnie, a wynik drużyny stanowiła suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników. W wyniku przeprowadzonych 15 marca eliminacji do IX edycji Turnieju Klas Policyjnych wyłonione zostały 22 szkoły, które razem z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile oraz Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku – zwycięzcami zeszłorocznej edycji, w dniach 28-30 maja w Szkole Policji w Pile wezmą udział w zmaganiach o tytuł Klasy Policyjnej Roku 2017.

  W sumie w Turnieju weźmie udział 100 uczestników i kierownicy drużyn reprezentujący zakwalifikowane szkoły.

  Drużyny uczestniczyły będą w następujących konkurencjach:

  •    teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  •    teście umiejętności strzeleckich;
  •    teście sprawności fizycznej (tor przeszkód);
  •    sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji;

  Wieczorem 28 maja, po zakwaterowaniu uczestników, przeprowadzona zostanie odprawa techniczna kierowników reprezentacji. Podczas odprawy sędziowie konkurencji omówią zasady ich przeprowadzenia oraz rozlosowane zostaną numery startowe.

  Oficjalne rozpoczęcie Turnieju, w obecności drużyn oraz ich opiekunów i zaproszonych gości, odbędzie się rano 29 maja. Zaraz po rozpoczęciu turnieju równocześnie rozgrywane będą dwie pierwsze konkurencje – test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i test umiejętności strzeleckich, w których udział wezmą po dwie osoby z każdej reprezentacji. Po południu, drużyny w pełnych składach, na szkolnej hali sportowej, zmierzą się w kolejnej z turniejowych konkurencji, jaką będzie test sprawności fizycznej (tor przeszkód). Wieczorem zorganizowane zostaną wystawy i zajęcia dla uczestników na szkolnych obiektach sportowych.

  Drugiego dnia turnieju, w godzinach porannych rozpocznie się ostania konkurencja jaką będzie sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji. W tym samym czasie odbędzie się również spotkanie kierowników drużyn z Sędzią Głównym Turnieju. Następnie, podczas sprawdzania przez komisję testów wiedzy i podliczania punktów, drużyny i ich kierownicy będą mogli obejrzeć wystawę „Na nieludzkiej ziemi” pana Aleksandra Załęckiego a także wziąć udział w wykładzie poprowadzonym przez jej autora. Będzie to również czas na przeprowadzenie dogrywek w teście wiedzy.

  Uroczyste zakończenie Turnieju oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie 30 maja o godz. 12:30 w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile.

  Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Turnieju są na bieżąco publikowane na stronie internetowej pilskiej Szkoły Policji (www.pila.szkolapolicji.gov.pl) a także portalach społecznościowych (Facebook., Twitter).

  Paulina Politowska
  Szkoła Policji w Pile