Przepraszam, ja tu rosnę! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Przepraszam, ja tu rosnę!

  O akcji

  Popularność posiadania samochodu osobowego, znacznie wzrosła w przeciągu ostatnich lat. Wraz z możliwościami, nie zmieniła się jednak mentalność użytkowników samochodów. Duże ilości emisji gazów i pyłów do powietrza, niszczenie zieleni, tworzenie klepisk powodujących brak odpowiedniego pochłaniania wody. Wszystko to ma bezpośredni wpływ, na zwiększenie kosztów sprzątania ulic, oraz ryzyko zatykania kanalizacji deszczowej piachem. Zalane podczas nawałnic piwnice, to po części wina tych „trawnikowych kierowców”.

  Szybki fakt

  1/3 mieszkańców miasta nie posiada samochodów, a stojące auto zabiera około 12 m2 terenu wspólnego – terenu do którego wszyscy mieszkańcy mają prawo.

  Dlaczego ta akcja i w czym problem?

  GWDA sp. z o.o. chciałaby zwrócić uwagę mieszkańców Piły, na powyższe problemy i zachęcić do szanowania terenów zielonych, jednocześnie zachęcając do zdrowego, aktywnego trybu życia. Akcja, do której chcemy Państwa zachęcić, ma na celu przygotowanie i umieszczenie tabliczek z napisem „PRZEPRASZAM! JA TU ROSNĘ!” w miejscach „zielonych”, nieprzeznaczonych do parkowania pojazdów. Akcja ma na celu, zapobieganie zatrzymywaniu i parkowaniu samochodów na terenach zielonych, oraz promocję poruszanie się komunikacją zbiorową, jak również jednośladami, takimi jak rowery czy skutery.

  Co mówi prawo?

  Kodeks wykroczeń – Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

  Art. 144.

  § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, niszczy lub uszkadza roślinność, albo depcze trawnik lub zieleniec, lub też dopuszcza do niszczenia ich, przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

  § 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

  UM Piła

  przepraszam_ja_tu_rosne00

  przepraszam_ja_tu_rosne03 przepraszam_ja_tu_rosne01 przepraszam_ja_tu_rosne02