Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego | Redakcja. O nas

Recent Comments

  Redakcja. O nas

  Szanowni Państwo!

  Miesięcznik „Tętno Regionu” – który jak sama nazwa wskazuje, tętni życiem regionu – istnieje na regionalnym rynku prasowym od lutego 2007 roku. Zajmujemy się prezentacją ciekawych ludzi z różnych sfer życia, zjawisk, które Państwa bulwersują i których jesteście Państwo ciekawi. Nie unikamy tematów trudnych i kontrowersyjnych. W naszym piśmie każdy znajdzie coś dla Siebie. Nasza gazeta jest rzeczywiście OBIEKTYWNA. My jesteśmy od przedstawiania, a Państwo – Czytelnicy – od oceny i wyciągania wniosków! Pragniemy zaoferować Państwu szeroko pojętą współpracę. Jest to nowa jakość na regionalnym rynku prasowym!!!
  Nasza gazeta stanowi swego rodzaju puls regionu – zapewniający rzetelną informację, dobrą publicystykę, rozrywkę i szereg niespodzianek oraz jest łącznikiem władzy z obywatelem i odwrotnie. Nasza – a właściwie Państwa – gazeta ukazuje się na obszarze powiatów: chodzieskiego, pilskiego, wałeckiego i złotowskiego. W miarę rozwoju zasięg ten będzie się zwiększał. Gazeta liczy min. 32 strony. Jest ogólnie dostępna – poprzez bezpłatność oraz szeroką dystrybucję.

  Wydawca: DRUKARNIA PRINT TERMINAL, 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40, pok. 101.
  Redakcja: 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40, pok. 101, tel. 067 212 31 55.
  Redaktor Naczelny: Marek Mostowski.
  Zespół: Marek Sokal, Sebastian Daukszewicz, Błażej Święszkowski, Cecylia Jankowska, Izabela Skwirowska i in.
  Skład Komputerowy: DRUKARNIA PRINT TERMINAL, tel. 067 212 31 55.
  Reklamy i ogłoszenia: tel. 067 212 31 55, e-mail: iacta@wp.pl  lub  printterminal06@o2.pl
  Druk: Agora S.A., Oddział Piła, ul. Krzywa 35.
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i korespondencji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Wszystkie reklamy i materiały publikowane w “Tętnie Regionu” są objęte ochroną prawną.

  „Tętno Regionu” jest gazetą ogólnie dostępną – poprzez bezpłatność oraz szeroką dystrybucję m.in. w sieciach i punktach handlowych (takich jak: BIEDRONKA, KAUFLAND, INTERMARCHE, ALBERT, IBI, PLUS, DANUŚKA, EKO, LiDL, DH „MERKURY, sklepy SPOŁEM, apteki Sokal, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, PENTAP, RARYTAS, etc.) punktach usługowych, urzędach powiatowych, miejskich i gminnych (m.in. Starostwie Powiatowym w Pile), instytucjach, Szpitalu Specjalistycznym w Pile, Philips Lighting Poland, Barach NICO, Hotelu GROMADA w Pile, w pojazdach RED TAXI i RADIO HIT TAXI dla każdego pasażera oraz „do drzwi”.