Rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/18 w toku. Cały czas trwa rekrutacja na studia podyplomowe | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/18 w toku. Cały czas trwa rekrutacja na studia podyplomowe

  Rekrutacja_na_studia

  Wydział Gospodarki i Techniki w Pile prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Pedagogika oraz Logistyka.

  Wydział Gospodarki i Techniki w Pile prowadzi rekrutację na studia I stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Pedagogika oraz Logistyka.

  Oferta dotyczy studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie w obszarach: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie firmą administracja i zarządzanie publiczne,

  na kierunku Pedagogika w  obszarach: resocjalizacja i psychopedagogika,

  na kierunku Logistyka w obszarach: transport, spedycja, logistyka oraz logistyka i spedycja międzynarodowa.

  Na II stopniu studiów propozycja Uczelni obejmuje kierunek Ekonomia w obszarze: Ekonomia menadżerska, Gospodarka i Administracja publiczna, logistyka i ekonomika transportu oraz na kierunku Pegagogika na obszarach: Usługi społeczne, kryminologia i psychopedagogika.
  Zajęcia realizowane są w Pile z wykorzystaniem metody b-learningowej, na którą składa się nauka bezpośrednia oraz metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji synchronicznej oraz asynchronicznej.

  Cena za 1 semestr nauki dla:

  studiów I stopnia dla obszaru Zarządzanie firmą
  czesne wynosi od 1890 złotych

  studiów I stopnia dla obszaru Zarządzanie zasobami ludzkimi
  czesne wynosi od 2075 złotych

  studiów I stopnia dla obszaru administracja i zarządzanie publiczne
  czesne wynosi od 2075 złotych

  studiów I stopnia dla obszaru resocjalizacja
  czesne wynosi od 1725 złotych

  studiów I stopnia dla obszaru psychopedagogika
  czesne wynosi od 1890 złotych

  studiów I stopnia dla obszaru logistyka i spedycja międzynarodowa
  czesne wynosi od 2075 złotych

  Istnieje możliwość uzyskania  zniżki w czesnym przez kandydata na studia
  (http://oferta.byd.pl/tablica-korzysci.20.html) oraz ubiegania się o stypendium Rektora będąc studentem WGiT w Pile.

  Szczegółowe informacje:
  strona www: www.wsg.pila.pl
  e-mail: pila@byd.pl
  telefon kontaktowy: 67 211 76 26, 67 211 76 27.

  J.B.