Rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/18 w toku. Cały czas trwa rekrutacja na studia podyplomowe | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/18 w toku. Cały czas trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja_na_studia

Wydział Gospodarki i Techniki w Pile prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Pedagogika oraz Logistyka.

Wydział Gospodarki i Techniki w Pile prowadzi rekrutację na studia I stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Pedagogika oraz Logistyka.

Oferta dotyczy studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie w obszarach: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie firmą administracja i zarządzanie publiczne,

na kierunku Pedagogika w  obszarach: resocjalizacja i psychopedagogika,

na kierunku Logistyka w obszarach: transport, spedycja, logistyka oraz logistyka i spedycja międzynarodowa.

Na II stopniu studiów propozycja Uczelni obejmuje kierunek Ekonomia w obszarze: Ekonomia menadżerska, Gospodarka i Administracja publiczna, logistyka i ekonomika transportu oraz na kierunku Pegagogika na obszarach: Usługi społeczne, kryminologia i psychopedagogika.
Zajęcia realizowane są w Pile z wykorzystaniem metody b-learningowej, na którą składa się nauka bezpośrednia oraz metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji synchronicznej oraz asynchronicznej.

Cena za 1 semestr nauki dla:

studiów I stopnia dla obszaru Zarządzanie firmą
czesne wynosi od 1890 złotych

studiów I stopnia dla obszaru Zarządzanie zasobami ludzkimi
czesne wynosi od 2075 złotych

studiów I stopnia dla obszaru administracja i zarządzanie publiczne
czesne wynosi od 2075 złotych

studiów I stopnia dla obszaru resocjalizacja
czesne wynosi od 1725 złotych

studiów I stopnia dla obszaru psychopedagogika
czesne wynosi od 1890 złotych

studiów I stopnia dla obszaru logistyka i spedycja międzynarodowa
czesne wynosi od 2075 złotych

Istnieje możliwość uzyskania  zniżki w czesnym przez kandydata na studia
(http://oferta.byd.pl/tablica-korzysci.20.html) oraz ubiegania się o stypendium Rektora będąc studentem WGiT w Pile.

Szczegółowe informacje:
strona www: www.wsg.pila.pl
e-mail: pila@byd.pl
telefon kontaktowy: 67 211 76 26, 67 211 76 27.

J.B.