Robocze spotkanie w sprawie składowisk odpadów | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Robocze spotkanie w sprawie składowisk odpadów

Zwiększona ilość pożarów składowisk odpadów, które wystąpiły w ostatnim czasie w różnych miejscach na terenie naszego kraju, była powodem spotkania, do którego doszło w miniony piątek tj. 8-go czerwca br. w siedzibie pilskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Na wspólnej naradzie spotkali się przedstawiciele Policji w Pile pod przewodnictwem kom. Mariusza Wiśniewskiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, Leszek Wesołowski – Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Pile, Ewa Kędzior – Starostwo Powiatowe oraz pilscy strażacy.

Spotkanie, któremu przewodniczył bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile było okazją do zapoznania się z zadaniami innych służb i podmiotów w zakresie nadzoru i kontroli nad składowiskami odpadów oraz w zakresie zwalczania nielegalnych wysypisk.

Wspólnie ustalono listę zakładów i firm zajmujących się przyjmowaniem, składowaniem oraz utylizacją odpadów, a ponadto wypracowano zasady i sposoby postępowań, które mają zapobiec wystąpieniu na naszym terenie pożarów, jakie w ostatnim czasie przetoczyły się przez cały kraj.

KP PSP w Pile

robocze_spotkanie_w_sprawie00

robocze_spotkanie_w_sprawie01