Rondo 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego w Pile? | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Rondo 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego w Pile?

Jednym z punktów X sesji Rady Miasta Piły, która odbędzie się 25 sierpnia będzie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy jednemu z pilskich rond. Chodzi o rondo na skrzyżowaniu ulic: Aleja Wojska Polskiego, Koszalińskiej i Mickiewicza w Pile, które ma przyjąć nazwę 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego. Z inicjatywą nadania rondu tego imienia wystąpiło Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Pile.

16. Pułk Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego jest najstarszą lotniczą jednostką pilskiego garnizonu, która została utworzona w okresie II wojny światowej. Jednostka ta brała udział w działaniach bojowych na terenie Niemiec, za co otrzymała zaszczytne miano „Branderburski”. Pułk ten w październiku 1952 r. zmienił siedzibę bazy na lotnisko w Pile i stacjonował tam przez 50 lat, do czasu rozformowania w 2002 roku. Rondo 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego ma upamiętniać okres stacjonowania tej jednostki w Pile oraz stanowić symbol wdzięczności Pilan dla tych, którzy nigdy ich nie zawiedli. Od samego początku lotnicze mundury było widać wszędzie tam, gdzie wymagano odwagi oraz ofiarności w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Przez 50 lat lotnicy strzegli ojczystego nieba, odbudowywali miasto i utrwalali polskość na ziemiach odzyskanych po długiej niewoli. Podczas służby, 32 pilskich żołnierzy – lotników oddało swe życie dla dobra ojczyzny.

Nazwa 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic. Teraz to radni zdecydują swoimi głosami czy owo pilskie rondo będzie nosiło taką nazwę.

(SE)

rondo_6_pulku10

rondo_6_pulku16 rondo_6_pulku11 rondo_6_pulku12 rondo_6_pulku13 rondo_6_pulku14 rondo_6_pulku15