Rozpoczęło się głosowanie na projekty Pilskiego Budżetu Obywatelskiego | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Rozpoczęło się głosowanie na projekty Pilskiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski na stałe wpisał się w kalendarz działań miasta i mieszkańców Piły.  W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 88 projektów, które po pozytywnej weryfikacje zostały dopuszczone pod głosowanie. Choć dzięki budżetowi obywatelskiemu miasto wykonało już ponad 99 inwestycji i wydało prawie 20 milionów złotych, to wielu mieszkańców nie wie, że może mieć wpływ na rozwój swojego osiedla.  Głosować można do 19 października.

Przez ostatnie lata wiele się działo w PBO. Dziesiątki zrealizowanych inwestycji jak place zabaw, boiska, parkingi, chodniki, budki lęgowe dla jerzyków, ławeczka Staszica świadczą o skuteczności i zasadności budżetu obywatelskiego.

- Jest to dobra formuła, która angażuje mieszkańców, czego dowodem jest, co roku wzrastająca frekwencja. Kolejny raz zachęcam mieszkańców Piły do współudziału w decydowaniu o naszym mieście, o miejscu, w którym mieszkamy. Korzystajcie z Waszego prawa i decydujcie o tym, na co wydać kolejne 3 miliony złotych - powiedział podczas rozpoczęcia głosowania prezydent Piotr Głowski, przy placu zabaw na ul. Kasztelańskiej. To tam w ostatnim czasie dużo się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje.

Na tegoroczną siódmą edycję mieszkańcy zaproponowali m.in. budowę boisk i zagospodarowanie terenów zielonych, budowę parkingów, wybiegów dla psów, placów zabaw, dalsza wymiana siedzisk na stadionie żużlowym. Są też propozycje remontów chodników i ulic, a także projekty rowerowe. Ciekawą propozycją jest też sieć defibrylatorów, zasianie w centrum miasta łąki kwietnej oraz duży napis z nazwą miasta. Litery i znak tworzące I Love Piła lub Piła Wita. Najwięcej projektów zostało zgłoszonych z Osiedla Górne.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, głosowanie jest internetowe za pośrednictwem www.konsultacjespoleczne.pila.pl i tradycyjne.

Na terenie miasta – z myślą o osobach starszych, jak i nieposiadających internetu – przygotowano punkty do głosowania, w których będzie można pobrać i zostawić wypełnioną kartę do głosowania (w urzędzie i filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej).

W głosowaniu, które odbywa się do 19 października, może wziąć udział każda osoba zameldowana w Pile, bez względu na wiek.

Sebastian Daukszewicz

Pilski Budżet Obywatelski na rok 2020 – lista zadań biorących udział w konsultacjach

Lista zadań małych

Osiedle Gładyszewo

MGŁ-01    Modernizacja bieżni wokół dużego boiska na Osiedlu Gładyszewo.

MGŁ-02    Odnowienie i doposażenie terenu rekreacji wokół kręgu pod ognisko – Osiedle Gładyszewo.

MGŁ-03    Zakup zestawu  automatycznego defibrylatora  z tablicą informacyjną wraz z instalacją na Osiedlu Gładyszewo.

Osiedle Górne

MGO-01    Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile.

MGO-02     Rozbudowa placu zabaw przy Placu Inwalidów.

Osiedle Jadwiżyn

MJA-01    Budowa wieży dla jerzyków na działce nr 43/6 na osiedlu Jadwiżyn.

MJA-02    Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 11.

MJA-03    Zakup dwóch zestawów automatycznych defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z instalacją na obiektach miejskich na Jadwiżynie.

Osiedle Koszyce

MKO-01    Zakup zestawu  automatycznego defibrylatora  z tablicą informacyjną wraz z instalacją na siedzibie filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Koszyce.

Osiedle Motylewo

MMO-01    Zakup zestawu  automatycznego defibrylatora  z tablicą informacyjną wraz z instalacją na siedzibie Rady Osiedla Motylewo.

Osiedle Podlasie

MPO-01    Montaż dwóch progów zwalniających na ul. Serbskiej.

MPO-02    Zamontowanie spowalniaczy na ul. Ogrodowej.

MPO-03    Zakup dwóch zestawów automatycznych defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z instalacją na obiektach miejskich na Osiedlu Podlasie.

MPO-04    Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12.

MPO-05    Doposażenie placu zabaw przy ul. Jałowcowej o elementy dla dzieci niepełnosprawnych.

Osiedle Staszyce

MST-01    Zakup dwóch zestawów automatycznych defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z instalacją na obiektach miejskich na Osiedlu Staszyce.

Osiedle Śródmieście

MSR-01    Posadzenie kilku drzew chińskiego miłorzębu dwuklapowego w Parku Miejskim w Pile.

MSR-02    “Piła integracją stoi” – ustawienie w przestrzeni miejskiej tablic do nauki języka migowego.

MSR-03    Instalacja ławek w ciągach pieszych na terenie Osiedla Śródmieście.

Osiedle Zamość

MZA-01    Budowa “zielonego zakątka” jako miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców na działce nr 86/3 przy ul. Roosevelta – obok Przedszkola nr 2.

MZA-02    Budowa siłowni zewnętrznej na działce przy ul. Węglowej/Młodych.

MZA-03    Instalacja 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy drogach rowerowych na osiedlu Zamość.

MZA-04    Stworzenie łąki kwietnej nad Gwdą w sąsiedztwie Hotelu Gromada.

MZA-05    Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

Lista zadań osiedlowych

Osiedle Górne

OGO-01    Zakup 5 zestawów automatycznych defibrylatorów zewnętrznych z tablicami informacyjnymi wraz z instalacją na obiektach miejskich na Osiedlu Górne.

OGO-02    Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego od ul. Słowackiego do ul. Orzeszkowej.

OGO-03    Budowa chodnika od ul. Wyspiańskiego do sklepu Aldi.

OGO-04    Budowa chodnika od ul. Konarskiego do ul. Wyspiańskiego w Pile.

OGO-05    Budowa chodnika przy ulicy Drzymały wraz z wjazdem.

OGO-06    Budowa chodnika wzdłuż ul. Łużyckiej – działka 195/1.

OGO-07    Przebudowa chodnika po obu stronach przy ul. Norwida.

OGO-08    Wyniesienie skrzyżowania przy Szkole Podstawowej nr 6.

OGO-09    Remont ulicy i chodnika przy ul. Kondratowicza w Pile.

OGO-10    Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyspiańskiego – działka nr 993/4, budowa parkingu, zainstalowanie oświetlenia.

OGO-11    Przebudowa ogrodzenia terenu Przedszkola nr 13

OGO-12    Przebudowa nawierzchni ulicy Chorwackiej i uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy.

OGO-13    Stworzenie zadrzewionego terenu w rejonie ulic Salezjańskiej, Złotej i ul. Mickiewicza.

OGO-14    Wymiana ogrodzenia i tarasu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile

OGO-15    Budowa chodnika wzdłuż ul. Władysława IV.

OGO-16    Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Ceglanej, Żeromskiego i Placu 9 Maja.

OGO-17    Przebudowa parkingu i wykonanie nawierzchni z polbruku dla ok. 35 miejsc parkingowych w rejonie skrzyżowania ulic Ceglanej, Żeromskiego i Placu 9 Maja.

OGO-18    Wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej.

OGO-19    Przebudowa chodnika w pasie drogowym od ul. Żeromskiego do ul. Wyszyńskiego wraz remontem muru oporowego.

OGO-20    Wyposażenie stadionu lekkoatletycznego w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych.

OGO-21    Budowa nowego placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul. Trentowskiego.

Osiedle Jadwiżyn

OJA-01    Budowa chodnika i miejsc postojowych na parkingu przy ul. Królowej Jadwigi w Pile – 14 miejsc.

OJA-02    Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 4/2 w rejonie ul. Dąbrowskiego.

OJA-3    “Sensoryczne zacisze” – stworzenie ogrodu i placu zabaw rozwijającego zmysły dziecka w Przedszkolu nr 17.

Osiedle Koszyce

OKO-01    Budowa drogi wzdłuż ul. Targowej pomiędzy ulicami Młynarską i Daleką.

OKO-02    Budowa Pilskiego placu zabaw dla psów na działce przy Al. Niepodległości – działka nr 111/6 obręb 17.

OKO-03    Budowa ul. Poprzecznej i części ul. Kalinowskiego w Pile.

OKO-04    Budowa drogi wzdłuż  ul. Nowej od ul. Wspólnej do istniejącego odcinka ul. Nowej.

OKO-05    Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na działce nr 294 przy ul. Żeglarskiej.

OKO-06    Budowa chodnika i parkingu wzdłuż ulicy Promiennej.

OKO-07    Budowa chodnika wzdłuż ulicy Równej.

OKO-08    Oświetlenie ulic Promiennej i Równej.

Osiedle Motylewo

OMO-01    Budowa ul. Kolibrowej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Łabędziej wraz z progami zwalniającymi.

OMO-02    Budowa pomostu kajakowego na Gwdzie na Osiedlu Motylewo.

Osiedle Podlasie

OPO-01    Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12.

OPO-02    Budowa dwóch inteligentnych przejść dla pieszych przy ul. Bydgoskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Składową.

OPO-03    Budowa dojścia do przystanku autobusowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Świerkową i Bydgoską na przedłużeniu ul. Serbskiej.

OPO-04    Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy schronisku Miluszków.

OPO-05    Budowa chodnika i oświetlenia sięgacza ul. Lelewela 99A-C.

OPO-06    Wykonanie doświetlenia czterech przejść dla pieszych na osiedlu Podlasie.

OPO-07    Dostosowanie ośrodka OT-W PŁOTKI do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

OPO-08    Budowa toalety dla osób z niepełnosprawnościami na terenie ośrodka OT-W PŁOTKI – obiekt kontenerowy.

Osiedle Staszyce

OST-01    Budowa ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka wraz z modernizacją drogi wjazdowej

OST-02    Budowa miejsc parkingowych przy ul. Osiedlowej wraz z wyrównaniem nawierzchni ulicy Osiedlowej na działkach 177/6 oraz 177/8.

OST-03    Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej – Osiedlowej w Pile.

OST-04    Budowa chodnika na ul. Wysokiej wraz z obniżeniami na odwodnienie.

OST-05    Budowa parku rekreacyjnego na działce nr 177/29 w rejonie ulic Osiedlowa, Brzozowa, Trzcianecka, Wiosny Ludów.

OST-06    Walka ze smogiem. Zakup drona wyposażonego w czujniki do badania jakości powietrza.

OST-07    Zagospodarowanie działki nr 177/33 obręb 25 na wybieg dla psów.

Osiedle Śródmieście

OSR-01    Posadowienie na działce przy drodze rowerowej na Wyspie instalacji/rzeźby przedstawiającej duży rower.

OSR-02    Duży napis z nazwą miasta. Litery i znak tworzące I LOVE PIŁA lub PIŁA WITA.

OSR-03    Rewitalizacja terenu przed wejściem głównym do Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile.

OSR-04    Zakup dziewięciu zestawów automatycznych defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z instalacją na obiektach miejskich w  Śródmieściu.

OSR-05    Uzupełnienie placu zabaw w Parku Miejskim i Parku na Wyspie w elementy zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych.

OSR-06    Zacienienie przestrzeni dla widowni na placu Konstytucji 3 Maja (żagiel rozmiaru L 6x6x6 m razem z liniami do montażu).

OSR-07    Instalacja kamer monitoringu miejskiego na O.M. Kolbe – działka 215.

OSR-08    Kontynuacja drogi rowerowej od Szkoły policji w kierunku ul. Polnej wzdłuż rzeki Gwda.

Osiedle Zamość

OZA-01    Budowa skweru młodzieżowego na terenie zielonym na zapleczu Muzeum Okręgowego.

OZA-02    Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 7 im. Pszczółki Mai.

OZA-03    Budowa placu zabaw dla uczniów młodszych z możliwością korzystania ze ścianki wspinaczkowej oraz systemu lin do wspinania w szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

OZA-04    Rozbudowa sieci drogowej i ciągów pieszych w rejonie ulicy Andersa – Kity działka 387.

OZA-05    Rewitalizacja wejścia Stadionu Miejskiego MOSiR Piła, ul. Bydgoska (wejście od strony ul. Bydgoskiej).

OZA-06    Dalsza wymiana siedzisk na Stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej.

OZA-07    Zakup dziewięciu zestawów automatycznych defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z instalacją na obiektach miejskich na Zamościu.

rozpoczelo_sie_glosowanie1_01

rozpoczelo_sie_glosowanie1_19 rozpoczelo_sie_glosowanie1_02 rozpoczelo_sie_glosowanie1_03 rozpoczelo_sie_glosowanie1_04 rozpoczelo_sie_glosowanie1_05 rozpoczelo_sie_glosowanie1_06 rozpoczelo_sie_glosowanie1_07 rozpoczelo_sie_glosowanie1_08 rozpoczelo_sie_glosowanie1_09 rozpoczelo_sie_glosowanie1_10 rozpoczelo_sie_glosowanie1_11 rozpoczelo_sie_glosowanie1_12 rozpoczelo_sie_glosowanie1_13 rozpoczelo_sie_glosowanie1_14 rozpoczelo_sie_glosowanie1_15 rozpoczelo_sie_glosowanie1_16 rozpoczelo_sie_glosowanie1_17 rozpoczelo_sie_glosowanie1_18