Rusza nowy projekt MOPS w Pile „Czas na rodzinę” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Rusza nowy projekt MOPS w Pile „Czas na rodzinę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile bardzo aktywnie działa w sferze pomocy społecznej dla mieszkańców Piły. Projekt Kompas – kompetencje i pasja cieszył się, a projekt AS – aktywni i samodzielni cieszy się dużą popularnością. Teraz dochodzi trzeci projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „Czas na rodzinę”, którego celem jest wsparcie 180 pilskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, co ważne bez względu na kryterium dochodowe. Okres realizacji projektu  1.09. 2019 r. -31.08.2022 r. Wszystkie projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.

- Żeby profesjonalne prowadzić te projekty, potrzeba jak zawsze pieniędzy. My szukamy ich w różnych miejscach. Jednym z nich są fundusze europejskie. Takie projekty prowadzimy z wieloma grupami, m.in. z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi. Teraz przyszedł czas na całe rodziny. W projekcie „Czas na rodzinę”, chcielibyśmy aby uczestnicy otrzymali pomoc psychologiczną, pedagogiczną. Bardzo często są to rodziny nieprzygotowane do życia, które nie radzą sobie z domowym budżetem, przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, są zagrożone ubóstwem. Na takie rodziny chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę. Często się zdarzą, że same przychodzą i proszą o tą pomoc. My to robimy na co dzień. Pomagamy tym, którzy chcą dać sobie pomóc. Tylko chęć współpracy spowoduje, że osoby uczestniczące w tym projekcie wykorzystają środki w takiej potrzebie, w jakiej im się ona przyda - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane będzie m.in. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla dorosłych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, utworzenie 4 grup samopomocowych – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci.

- Zgłaszać do projektu można się już teraz, odwiedzając MOPS przy ul. Spacerowej, ul. Kwiatowej lub ul. Grunwaldzkiej. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci asystą rodzinną, w tym te, które już korzystają z takiej pomocy. W projekcie planujemy zatrudnienie dwóch dodatkowych asystentów rodziny. Do końca roku planowana jest rekrutacja 80 rodzin, a do końca projektu kolejnych 100 czyli łącznie 180 rodzin. Nie jest to liczba zamknięta, ponieważ po ukończeniu warsztatów, spotkań, terapii rodzina może zakończyć udział w projekcie i w jej miejsce może przyjść kolejna – dodaje Agnieszka Janus, kierownik działu aktywizacji MOPS w Pile.

Wartość projektu wynosi 1 004 310,00 zł w tym 85% Europejski Fundusz Społeczny-853  663 ,50 zł , 10% budżet państwa -100 431,00 zł , 5 % wkład własny-50  215,50 zł. Okres realizacji projektu 1.09. 2019 r. do 31.08.2022 r.

Warto dodać, że z końcem maja Ośrodek zakończył realizację 2-letniego projektu „KOMPAS – kompetencje i pasja”, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 190 bezrobotnych klientów MOPS w Pile.

W ramach projektu przeprowadzono m.in.:  2.625 konsultacji (227 pedagogicznych, 339 psychologicznych, 327 prawnych, 546 z zakresu doradztwa zawodowego, 671 z zakresu pośrednictwa pracy, 515 z zakresu terapii uzależnień). Prowadzone były bloki tematyczne w formie zajęć – warsztatów grupowych dla uczestników projektu. W ramach propagowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego organizowane były imprezy o charakterze środowiskowym. Oferta skierowana była do uczestników projektu i osób z ich otoczenia i miała na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Na realizację projektu wydatkowano w latach 2017-2019 ogółem 1.494.297,42 zł,  z tego 1.270.152,81 zł ze środków UE, a 224.144,61 zł ze środków własnych gminy.

Od 27.12.2018 r. do 30.11.2021 r. trwa realizacja projektu opracowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi Społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. AS – Aktywni i Samodzielni. Celem przedsięwzięcia jest poprawa, jakości życia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych opiekunów.

Działaniami projektowymi objęto 204 osoby, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 50 opiekunów faktycznych, 110 osób niesamodzielnych i starszych oraz 4 kandydatów do pełnienia funkcji Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, jest wiele osób, które pragną skorzystać z oferowanego wsparcia. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany do 30 listopada 2030 roku, to 971 976,59 zł, z czego dofinansowanie:  923 377,76 zł, wkład własny:  48 598,83 zł.

Sebastian Daukszewicz

rusza_nowy_projekt_mops1_01

rusza_nowy_projekt_mops1_04 rusza_nowy_projekt_mops1_02 rusza_nowy_projekt_mops1_03