Ruszył przetarg na zagospodarowanie terenów nadrzecznych i północnej części wyspy miejskiej w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ruszył przetarg na zagospodarowanie terenów nadrzecznych i północnej części wyspy miejskiej w Pile

Gmina Piła ogłosiła przetarg na zagospodarowanie północnej części Wyspy oraz terenów nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 1 kwietnia bieżącego roku. Całkowita wartość projektu: 18 044 564,01 zł. Termin realizacji projektu: do końca 2020 roku.

- Ruszył oczekiwany przez wiele osób przetarg, na zagospodarowanie przestrzeni północnej części Wyspy oraz terenów nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego. Termin składania wniosków na dwa zadania do 1 kwietnia 2019 r. Pierwotnie miała być to tylko kładka pieszo rowerowa, ale uznaliśmy, że przygotujemy pełen zakres inwestycji. Dzisiaj nasze ogłoszenie dotyczy budowy kładki nad rzeką, chodników, oświetlenia, elementów małej architektury, czyli to, co dotyczy północnej części Wyspy. Natomiast na terenie za budynkiem Invest Park powstanie m.in. skateplaza – projekt, który uzgodniliśmy z młodzieżą, tor rolkowy, kalistenika, boiska, chodniki, ciąg pieszo-jezdny, zjazd z ulicy Dąbrowskiego, ścieżki pieszo rowerowe. Jest to duża, za duże pieniądze, bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców. Zachęcamy wszystkich do składania ofert – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

cz I – roboty budowlano–montażowe na wyspie miejskiej w zakresie obejmującym następujące elementy:

- Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Gwdą. Jednoprzęsłowa kładka o konstrukcji stalowej w postaci dwóch rur nośnych w kształcie łuków kołowych oraz płyty stalowej. Całkowita szerokość obiektu 9,40 m, całkowita długość 40,67 m.

- Chodniki i ścieżki rowerowe. Chodniki z kostki betonowej. Ścieżki o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 681 m.

- Oświetlenie terenu. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne ze źródłem LED na słupach oświetleniowych.

- Elementy małej architektury. Ławki z oparciem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz punkt naprawy roweru.

część II – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych w zakresie obejmującym następujące elementy:

- Skate plaza. Plac betonowy służący do jazdy i wykonywania ewolucji za pomocą deskorolki, rolek lub rowerów. Plac wyposażony sekcje bowlową (niecki o łukowych ścianach), uliczną (odwzorowującą elementy małej architektury), oraz alejki powiązane z tymi sekcjami. Powierzchnia ok. 3.387,12 m2

- Tor rolkowy. Tor o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2,0 m i długości ok 190 m.

- Boisko do siatkówki. Dwa boiska złączone razem. Boisko o nawierzchni poliuretanowej Obiekt wyposażony będzie w miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe oraz oświetlenie terenu. Powierzchnia 616 m2

- Boisko wielofunkcyjne. Boisko do koszykówki i piłki ręcznej. Boisko o nawierzchni poliuretanowej Obiekt uposażony będzie w miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe oraz oświetlenie terenu. Powierzchnia ok.714,00 m2

- Kalistenika. Plac wyposażony w zestawy urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych ciała pod gołym niebem. Obiekt wyposażony będzie w drążki, drabinki, miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe oraz oświetlenie terenu. Powierzchnia ok. 463,00 m2

- Chodniki i ścieżki rowerowe. Chodniki z kostki betonowej. Ścieżki o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok.776 m.

- Oświetlenie terenu. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne ze źródłem LED na słupach oświetleniowych.

- Elementy małej architektury. Ławki z oparciem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz punkt naprawy roweru.

- Monitoring wizyjny. Uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego

Całkowita wartość projektu: 18 044 564,01 zł
Kwota dofinansowania: 14 404 057,20 zł
Obszar podlegający rewitalizacji: 5,63 hektarów
Termin realizacji projektu: do końca 2020 roku

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.04.2019 godzina: 10.00.

Sebastian Daukszewicz

ruszyl_przetarg

ruszyl_przetarg_02 ruszyl_przetarg_03 ruszyl_przetarg_04 ruszyl_przetarg_05 ruszyl_przetarg_06 ruszyl_przetarg_07 ruszyl_przetarg_08 ruszyl_przetarg_09 ruszyl_przetarg_10 ruszyl_przetarg_11 ruszyl_przetarg_12 ruszyl_przetarg_13 ruszyl_przetarg_14 ruszyl_przetarg_15