Samorządowcy z PSL są przekonani o swojej niewinności | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Samorządowcy z PSL są przekonani o swojej niewinności

„Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że doniesienie do Prokuratury nie jest przypadkowe i może mieć bardzo ścisły związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi” – takie słowa padły w oświadczeniu Stefana Piechockiego i Jan Marka Pikulika odnośnie zatrzymania samorządowców z PSL przez CBA. 12 września na konferencji prasowej, w towarzystwie posła Krzysztofa Paszyka obaj, samorządowcy poinformowali, że dla dobra sprawy odstępują od pełnienia obowiązków służbowych i są przekonani o swojej niewinności.

Przypomnijmy. We wtorek 11 września PAP poinformowała o tym, że zastępca starosty w Pile i dyrektor jednego z wydziałów tego starostwa zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mieli wykorzystywać swoje funkcje publiczne, dla osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej przez inne osoby. Według ustaleń agentów CBA z Poznania, wicestarosta pilski podejmował działania wykraczające poza jego kompetencje służbowe. Chciał wymóc zatrudnienie lub przeniesienie na wyższe stanowisko osób, które nie spełniały wymagań zawodowych określonych przepisami oraz że osoby te miały należeć do grona znajomych zastępcy starosty, albo były mu polecone przez osoby trzecie. CBA zbadało kilka takich przypadków. W jednym z nich w związku z przeprowadzonym w 2018 r. konkursem na kierownicze stanowisko, w podległym starostwu domu pomocy społecznej, wicestarosta miał żądać, aby stanowisko objął wskazany radny powiatowy, mimo że ten nie spełniał wymogów zatrudnienia. Miały być to konkretne żądania skierowane do podległych pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. Do pomocy w tym nielegalnym działaniu miał nakłonić podległego mu dyrektora jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Pile.

Stefan Piechocki i Jan Marek Pikulik na konferencji prasowej oprócz odczytania oświadczenia o zaistniałej sytuacji (które niżej publikujemy) odpowiadali też na pytania dziennikarzy w takim zakresie, w jakim dla dobra śledztwa mogli odpowiedzieć.

- Ja kiedyś ostro się wypowiadałem w temacie osób zatrudnionych przez PIS na terenie powiatu pilskiego. Pewne elementy w mojej wypowiedzi były niezgrane ze stanowiskiem Porozumienia Samorządowego i myślę, że to są efekty działań, żeby wykluczyć nas, jako Polskie Stronnictwo Ludowe z gry wyborczej. To są moje podejrzenia. Myślę, że przyjdzie czas, że będziemy to pokazywali – dziś jednoznacznie oceniam, że jest to gra wyborcza PIS-u na terenie powiatu pilskiego. Z mojej wiedzy, obserwacji jest to współpraca pomiędzy Porozumieniem Samorządowym a Prawem i Sprawiedliwością. Dziś złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy i będę składał dokumenty na emeryturę. Nie zamierzam wracać do pracy podczas tej kadencji. Jednak podczas kampanii będę pokazywał, dlaczego mnie upokorzono. Myślę, że zaistniałą sytuację wykorzystamy na plus podczas kampanii wyborczej – mówi Stefan Piechocki, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pile, wicestarosta pilski.

- Dla dobra prowadzonego postępowania przygotowawczego zostaliśmy zobligowani do nie ujawniania szczegółów prowadzonego postępowania. Informacji, które są podawane, jako powód zatrzymania zweryfikuje prokuratura i do momentu sformułowania ostatecznego wniosku nie będziemy zajmowali stanowiska w tej sprawie. Nie wiem, czemu mnie powiązano z ta sytuacją, bo do 31 grudnia 2017 roku byłem zatrudniony na stanowisku głównego administratora, o którym jest mowa (w DPS w Falmierowie dop. red.) i nie mam z tym nic wspólnego i z konkursami na stanowiska w 2018 r. – dodaje Jan Marek Pikulik, który od 1 stycznia 2018 roku jest zatrudniony, jako Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pile.

Stefan Piechocki i Jan Marek Pikulik chcieliby wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych, ale w obecnej sytuacji muszą jeszcze się zastanowić i przekonać swoje rodziny. Ponadto Wicestarosta Stefan Piechocki poinformował, że mimo zaistniałej sytuacji koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Porozumieniem Samorządowym w radzie powiatu pilskiego dalej do czasu wyborów będzie utrzymana.

Sebastian Daukszewicz

samorzadowcy_z_psl00

samorzadowcy_z_psl13 samorzadowcy_z_psl01 samorzadowcy_z_psl02 samorzadowcy_z_psl03 samorzadowcy_z_psl04 samorzadowcy_z_psl05 samorzadowcy_z_psl06 samorzadowcy_z_psl07 samorzadowcy_z_psl08 samorzadowcy_z_psl09 samorzadowcy_z_psl10 samorzadowcy_z_psl11 samorzadowcy_z_psl12