Sanepid podsumował tegoroczne wakacje | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Sanepid podsumował tegoroczne wakacje

  Okres letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży dobiega końca. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podsumowuje wakacje. Na terenie powiatu pilskiego zgłoszono 40 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących warunków pobytu jak i wyżywienia dzieci i młodzieży.

  Sześć turnusów zorganizowano w obiektach hotelowych dla 195 uczestników, dwa w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (gospodarstwo agroturystyczne) dla 34 dzieci, dwadzieścia sześć turnusów w miejscu zamieszkania dla 1202 uczestników i sześć turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania zgłoszonego do bazy nie odbyło się z uwagi na brak frekwencji. Ogółem z wypoczynku skorzystało 1431 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

  W ramach kampanii bezpieczne wakacje pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile przeprowadzili 34 kontrole. Podczas kontroli wypoczynku dzieci
  zwracano szczególną uwagę na: stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, stan otoczenia, warunki do utrzymania higieny osobistej (w tym: standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego), stan sanitarny pomieszczeń bloku żywieniowego, warunki do prowadzenia sportu i rekreacji, zapewnienie opieki medycznej.

  Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących warunków pobytu jak i wyżywienia dzieci i młodzieży. Spośród uczestników wypoczynku odnotowano 1 przypadek niegroźnego urazu palca lewej ręki. Nie zarejestrowano chorób i zatruć pokarmowych.
  Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej przekazywali materiały edukacyjne dotyczące: bezpiecznych zachowań podczas wakacji, profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki palenia tytoniu oraz zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji na słońce. Ponadto przeprowadzili 13 prelekcji dla 493 osób pod hasłem: „Bezpieczne wakacje” – zachowanie nad wodą – ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego opalania się, zachowań w lesie oraz w górach.

  Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile część kontroli przeprowadzili przy udziale
  przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pile.

  Wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, iż placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież zostały przygotowane właściwie oraz zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku.

  (SE)

  sanepid_podsumowal10

  sanepid_podsumowal11