Ścieżka rowerowa z Piły do Dobrzycy – czas start | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ścieżka rowerowa z Piły do Dobrzycy – czas start

Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej z Piły do Dobrzycy. Prace polegają w pierwszej kolejności na wycince drzew w pasie leśnym oraz wyżłobieniu koryta drogi. Przypomnijmy, iż jest to projekt partnerski realizowany w ramach Pilskiego OSI z gminą Szydłowo.

„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka na odcinku Piła – Dobrzyca, od ul. Miłej w Pile (przy przystanku MZK przy al. Niepodległości) do ul. Miłej w Dobrzycy. W Pile przy ul. Miłej powstanie także oświetlone centrum przesiadkowe z małą architekturą, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość wybudowanej drogi dla rowerów – 5,23904 km, z tego na terenie miasta Piły – 2,22744 km. Przewidywana data zakończenia projektu: 31 grudnia 2018 roku.

Koszt budowy ścieżki Piła – Dobrzyca po przetargach – 2 817 042,37 zł, z tego:
•    po stronie miasta Piły – 1 271 912,90 zł
•    po stronie Gminy Szydłowo – 1 545 129,47 zł

Dofinansowanie projektu dla miasta Piły – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, zdjęcia: J. Oburota

sciezka_rowerowa_do_dobrzycy00

sciezka_rowerowa_do_dobrzycy02 sciezka_rowerowa_do_dobrzycy01