Sejmikowe a b c… – absolutorium udzielone | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Sejmikowe a b c… – absolutorium udzielone

krupka_mir_net

Po wnikliwej analizie wykonania budżetu za 2017 rok radni województwa wielkopolskiego, na początku czerwca, udzielili absolutorium Zarządowi województwa. Za udzieleniem absolutorium głosowało 23 radnych, 8 radnych (z PiS i lewicy) wniosku nie poparło.

Radni udzielający absolutorium są zgodni, że 2017 rok był dla Wielkopolski rokiem rozwoju i dobrego zarządzania finansami. Potwierdzeniem są wnioski z raportu Fitch Ratings: „Dobre wyniki operacyjne i mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia”, „Bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe”.

W 2017 roku budżet województwa po stronie dochodów wynosił 1 384 mln zł, po stronie wydatków 1 318 mln zł. Dochody w blisko 62 % stanowiły udziały w podatkach CIT (571 mln zł) i PIT (133 mln zł). Na koniec roku zostało 66 mln zł wolnych środków. Większość tej kwoty stanowiły środki przekazane z budżetu państwa z tyt. CIT w ostatnich dniach roku, a PIT do połowy stycznia następnego roku. Z tych względów nie mogły być wykorzystane w 2017 roku.

Na wydatki bieżące przeznaczona była kwota 828 mln zł, majątkowe 345 mln zł. Jeżeli w budżecie przeznacza się na inwestycje około 25 % środków, świadczy to o rozwoju. Nasze wyniosły aż ponad 29 %, dlatego Fitch Ratings wydał w tej kwestii bardzo dobrą ocenę.

Na co wydaliśmy najwięcej? Na transport i łączność 515 mln zł (44 % budżetu), ochronę zdrowia i pomoc społeczną blisko 178 mln zł (15%), administrację publiczną 132 mln zł (11 %) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 121 mln zł (10%).

Spółki przewozowe Koleje Wielkopolskie i Przewozy Regionalne otrzymały dotację w kwocie 152 mln zł, teatry 44 mln zł, muzea 30 mln zł, Filharmonia Amadeus blisko 13 mln zł.

Na drogi dojazdowe do gruntów rolnych przeznaczyliśmy 22 mln zł, usuwanie skutków nawałnic 4,5 mln zł, rozwój ochotniczych straży pożarnych 4 mln zł, organizacje pozarządowe ponad 17 mln zł, na konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” 3 mln zł. Zakupione zostały dwa pojazdy szynowe za 25 mln zł, a modernizacje takich pojazdów kosztowały 24 mln zł.

Utrzymanie dróg i mostów to wydatki rzędu 108 mln zł, zaś inwestycje drogowe 121 mln zł, w tym droga wojewódzka Piła-Człuchów blisko 25 mln zł, Obrzycko-Szamotuły 22 mln zł i most w Międzychodzie 16 mln zł.

Wydatki majątkowe w służbie zdrowia wyniosły ponad 99 mln zł, w tym Ośrodek Radioterapii w Pile 10 mln zł. Zakup sprzętu i aparatury medycznej 15 mln zł i tomografu komputerowego 7 mln zł.

Rating Wielkopolski międzynarodowy długoterminowy oceniono na A- z perspektywą stabilną ( niestety jest ograniczony ratingiem Polski), zaś krajowy długoterminowy AAA(pol) z perspektywą stabilną.

I na koniec. Powyższa informacja to telegraficzny skrót tego, czego dokonano, co zostało wybudowane czy zmodernizowane, co zakupiono czy wydano na bieżące potrzeby. Wszystkie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uwzględniające dużą część wniosków radnych województwa, zostały wykonane. Z całą pewnością na te dokonania składa się praca wielu ludzi; Zarządu województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, firm i spółek wojewódzkich oraz dobra współpraca z samorządami wszystkich szczebli.

PS. Gratuluję Prezydentowi miasta Piły Piotrowi Głowskiemu uzyskania absolutorium z poparcia wszystkich radnych miejskich. To ze wszech miar zasłużona ocena. W kadencjach Głowskiego wiele dobrego zdarzyło się w Pile. Miasto się rozwija i jest coraz bardziej przyjazne dla ludzi. Ma strategię, która jest konsekwentnie realizowana.

Na miasto, jego potrzeby i rozwój patrzę oczami byłego prezydenta miasta i wiem jak wiele trzeba uporu, zaangażowania i odpowiedzialnych decyzji, aby dobrze zarządzać finansami i osiągać cele społecznie oczekiwane. Piotr Głowski podjął decyzję o kandydowaniu na prezydenta miasta Piły w jesiennych wyborach samorządowych. To dobra wiadomość, bo kolejne lata pod Jego rządami nie będą dla miasta Piły i Pilan stracone.

Mirosława Rutkowska-Krupka