Sejmikowe abc… – o kataklizmach i Jubileuszu LGD „Krajna Nad Notecią” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Sejmikowe abc… – o kataklizmach i Jubileuszu LGD „Krajna Nad Notecią”

krupka_mir_net

Dzieje się wiele niedobrego w środowisku, nawiedzają nas bowiem coraz częściej różne kataklizmy. Jeszcze nie minęły echa sierpniowych nawałnic, a już dopadł Wielkopolskę orkan Ksawery. Wyrządzane szkody są coraz większe, a poszkodowani pozostają bez dobytku. Niszczone są domy mieszkalne i gospodarcze, zalewane wodą ulice, uprawy polowe i ogrody, łamane i wyrywane z korzeniami drzewa, pozbawiane prądu gospodarstwa domowe, niszczone drogi itd.

Straty bywają duże, a czas dochodzenia do normalności po kataklizmach jest długi. W Województwie Wielkopolskim wyrządzone szkody po sierpniowych nawałnicach są ogromne. Zniszczone zostało 3 tys. ha lasów o masie 1 mln m3, 200 tys. odbiorców pozostawało bez prądu, ucierpiały 43 parki, 13 obiektów sakralnych i 3 cmentarze. Zniszczeniu uległo 19.612, 2 ha upraw polowych (straty poniosło 3.077 gospodarstw, blisko 100 % upraw uległo zniszczeniu w Lotyniu i dużej części gminy Okonek). Spustoszenia odnotowano na terenie 23 powiatów, 1.756 miejscowości, zniszczeniu uległo 5 tys. budynków.

O pomoc finansową na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy występowano do Samorządu Województwa Wielkopolskiego (gminy i powiaty) oraz do Wojewody Wielkopolskiego (mieszkańcy miast i wsi, rolnicy, parafie, zarządzający cmentarzami, parkami itd.

Dzisiaj mogę poinformować Was, drodzy Czytelnicy, o udzielonym wsparciu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na wniosek radnych Sejmiku, biorąc pod uwagę rozmiar szkód wyrządzonych przez nawałnice, zwołana została w miesiącu wrześniu sesja nadzwyczajna w celu podjęcia uchwał w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej na usuwanie ich skutków. Środki zadysponowane przez Sejmik były przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego (w świetle prawa samorząd województwa może finansować w ramach działań kryzysowych tylko jst) z oznaczeniem rodzaju wydatku i wysokości udzielonej pomocy finansowej. Łącznie na te cele przeznaczyliśmy kwotę 4.080.000 zł. Najwięcej otrzyma miasto i gmina Września 500 tys. zł, miasto Gniezno 300 tys. zł oraz powiat gnieźnieński 300 tys. zł.

W Północnej Wielkopolsce dużych szkód na majątku gmin i powiatów nie było. Niemniej wsparcie (na ich wniosek) otrzymały dwie jednostki: miasto Piła 100 tys. zł oraz gmina Wapno 50 tys. zł.

Zbilansowane szkody na drogach wojewódzkich wymagały wsparcia kwotą 700 tys. zł.

Radni województwa byli jednomyślni w kwestii wydatkowania kwoty ponad 4 mln zł z budżetu województwa na usunięcie skutków nawałnic.

Także do Wojewody Wielkopolskiego złożone zostały wnioski o wsparcie finansowe m.in. na obiekty turystyki 3,3 mln zł, drogi powiatowe i gminne 56 mln zł, uprawy polowe 18,9 mln zł, budynki mieszkalne i gospodarcze 35 mln zł. Obok pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, pomoc zaoferowało 46 firm, głównie w materiałach budowlanych.

Udzielona pomoc finansowa i rzeczowa, choć nie zastąpi poszkodowanym stresów, zmartwień i wydatków jakie ponieśli, stanowi dowód zrozumienia i wsparcia dla wszystkich tych, którzy pomocy potrzebowali.

Zapewne będziemy musieli pochylić się także nad stratami, jakie wyrządził w miesiącu październiku orkan Ksawery. Gorszy, bo życie stracili ludzie. Jak duża pomoc będzie potrzebna i udzielona, poinformuję.

Oby takich kataklizmów już nie było, a poszkodowanym w tych co były, każdy z dobrego serca pomagał.

PS. We wrześniu br. obchodziła 10 lecie działalności Lokalna Grupa Działania „Krajna Nad Notecią” z siedzibą w Pobórce Wielkiej. Stowarzyszenie to, kierowane przez Zarząd pod przewodnictwem Karola Jagodzińskiego, skupia gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców powiatu pilskiego dla zintegrowanej realizacji przedsięwzięć łączących różne środowiska wiejskie, reprezentowane przez partnerów LGD. Będące w dyspozycji LGD środki unijne w wysokości 10 mln zł, cedowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, łącznie ze środkami własnymi Stowarzyszenia i partnerów, zaowocowały realizacją ponad 200 projektów rzeczowych i społecznych. Wybudowano, zmodernizowano bądź wyposażono 35 obiektów społeczno-kulturalnych lub rekreacyjno-sportowych, 40 obiektów małej infrastruktury turystycznej, zrewitalizowano 8 obiektów zabytkowych, zagospodarowano bądź upiększono przestrzeń publiczną w 25 miejscowościach, wsparto finansowo 12 podmiotów rozwijających lub podejmujących działalność turystyczną, oznakowano 4 obszary przyrodnicze objęte ochroną zrealizowano 25 wydarzeń edukacyjno-warsztatowych dla mieszkańców i 37 imprez promujących lokalne walory turystyczne lub gospodarkę. To tylko niektóre z efektów rzeczowych, przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawiających jakość życia mieszkańców, nie licząc korzyści ze wspólnego działania, łączenia zasobów i środków publicznych z pracą mieszkańców i organizacji pozarządowych, z budowania więzi społecznych, wzmacniania integracji międzysektorowej i ugruntowywania lokalnej tożsamości. GRATULUJĘ.

Mirosława Rutkowska-Krupka