Siedem par świętowało swój małżeński jubileusz | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Siedem par świętowało swój małżeński jubileusz

W piątek, 2 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileusze małżeńskie świętowało siedem par małżeńskich.

Wójt Gminy pogratulował dostojnym Jubilatom wspólnie przeżytych lat. Życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności, wzajemnej miłości i troski. Prestiż tego wyjątkowego święta, podniosło uhonorowanie małżonków z 50-letnim stażem medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jadwigi Wojnickiej oraz zastępcy kierownika USC Józefa Kowalskiego.

W gronie odznaczonych Jubilatów znaleźli się:

Państwo Jadwiga i Stanisław Nowakowie zamieszkali w Kaczorach, związek małżeński zawarli 26 października 1968 r. w Miasteczku Krajeńskim. Państwo Nowakowie wychowali 2 dzieci, mają 3 wnucząt i 1 prawnuka.

Państwo Zofia i Feliks Lipieccy zamieszkali w Zelgniewie, związek małżeński zawarli 11stycznia 1969 r. w Kaczorach. Państwo Lipieccy wychowali 2 dzieci, mają 5 wnuków i 5 prawnuków.

Państwo Barbara i Henryk Piosikowie zamieszkali w Dziembówku, związek małżeński zawarli 7 kwietnia 1969 r. w Kaczorach. Państwo Piosikowie wychowali 2 dzieci i mają 4 wnucząt.

Państwo Izabela i Zenon Żbikowscy zamieszkali w Kaczorach, związek małżeński zawarli dnia 12 kwietnia 1969 r. w Kaczorach. Państwo Żbikowscy wychowali 4 dzieci, mają 5 wnuków i 1 prawnuka.

Państwo Krystyna i Eugeniusz Lachowie zamieszkali w Kaczorach, związek małżeński zawarli 20 kwietnia 1969 r. w Kaczorach. Państwo Lachowie wychowali 6 dzieci, mają 9 wnuków i 2 prawnuków.

Państwo Helena i Sylwester Skąpscy zamieszkali w Kaczorach, związek małżeński zawarli 20 lipca 1969 r. w Kaczorach. Państwo Skąpscy wychowali 3 dzieci i mają 2 wnuków.

W piątek świętowali również Państwo Anna i Herbert Krollowie z Brodnej, którzy 30 lipca br. obchodzili 60-lecie pożycia małżeństwa. Małżonkowie otrzymali okolicznościowy list gratulacyjny i upominek. Wszyscy Jubilaci otrzymali piękne wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej na wszystkich świętujących małżonków i ich rodziny czekał słodki poczęstunek, podczas którego odśpiewano na cześć Jubilatów chóralne „Sto lat”. Przy lamce szampana, kawie i słodkim torcie małżonkowie chętnie dzielili się wspomnieniami ze wspólnie przeżytych lat. Miłym akcentem tego spotkania był występ gminnego zespołu wokalnego „Sonata”, który pięknym śpiewem uświetnił tę uroczystość.

mm & (SE)

siedem_par_swietowalo1_01

siedem_par_swietowalo1_07 siedem_par_swietowalo1_02 siedem_par_swietowalo1_03 siedem_par_swietowalo1_04 siedem_par_swietowalo1_05 siedem_par_swietowalo1_06