Spójne stanowisko prezydenta Piły i Ministerstwa Klimatu | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Spójne stanowisko prezydenta Piły i Ministerstwa Klimatu

Na początku stycznia informowaliśmy o apelu wystosowanym przez prezydenta Piły do Premiera RP w sprawie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce.

W liście prezydent Piotr Głowski apelował o „podjęcie pilnych działań zmierzających do dokonania niezbędnych zmian w szeroko rozumianym prawie odpadowym”. Zmiany te mogą wpłynąć na ograniczenia kosztów, którymi obciążani są mieszkańcy.

W apelu Piotr Głowski odniósł się m.in. do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu odpowiada na oczekiwania samorządów o czym można przeczytać w Pulsie Biznesu i zapowiada projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W Pulsie Biznesu możemy przeczytać o Pile jako jednym z samorządów oczekującym zmian i apelującym w tej sprawie do Rządu.

Kontynuując działania zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, prezydent Piotr Głowski zadeklarował dalsze wsparcie, udział w konsultacjach i włączenie się do prac zespołu roboczego, przygotowującego ustawę. Prezydent swoją deklarację wysłał do Ministra Klimatu.

Dorota Semenov
Biuro Prezydenta Piły

spojne_stanowisko_prezydenta1_01

spojne_stanowisko_prezydenta1_05 spojne_stanowisko_prezydenta1_02 spojne_stanowisko_prezydenta1_03 spojne_stanowisko_prezydenta1_04