Spotkanie edukacyjne w Szamocinie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Spotkanie edukacyjne w Szamocinie

5 grudnia 2017 roku na zaproszenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie, funkcjonariusz sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży – asp. Jakub Nowak, przeprowadził prelekcję dotyczącą spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Spotkanie odbyło się w ramach Wojewódzkiego Programu OHP „Chrońmy siebie”, który ma uwrażliwić uczestników na pojawienie się w ich otoczeniu zagrożeń życia, bezpieczeństwa i zdrowia oraz w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień – Obudź czujność” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowej Straży Pożarnej”.

Przybliżone zostały m.in. tematy związane z zagrożeniem występujących w budynkach w czasie sezonu grzewczego i związanych z nim zagrożeń oraz zatruć tlenkiem węgla tzw. „czadem”. Ponadto młodzież miała okazję utrwalić sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w razie wypadku samochodowego oraz zasady alarmowania służb ratowniczych. Na koniec spotkania przekazano placówce kalendarze na 2018 rok Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, życząc aby nadchodzący 2018 rok był bezpieczny.

W prelekcji wzięła udział młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szamocinie oraz kadra pedagogiczna.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku z rozpoczętym okresem grzewczym radzi aby poddać kontroli urządzenia grzewcze oraz przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, a także inne urządzenia mające wpływ na nasze życie lub zdrowie. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach można uzyskać na stronie internetowej komendy w zakładce „PORADY”. Link:  http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/porady  .

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie

spotkanie_edukacyjne_w_szamocinie01

spotkanie_edukacyjne_w_szamocinie02 spotkanie_edukacyjne_w_szamocinie03