Spotkanie robocze służb odpowiedzialnych za pomoc bezdomnym | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Spotkanie robocze służb odpowiedzialnych za pomoc bezdomnym

Jak co roku, gdy pogoda za oknem jesienna i są niższe temperatury odbywa się spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz wsparcia osób bezdomnych i przeciwdziałania bezdomności.  W tym roku takie spotkanie odbyło się 5 listopada w MOPS przy ul. Spacerowej 23, podczas którego rozmawiano o aktualnej sytuacji z bezdomnymi, aktualizowano mapę miejsc niemieszkalnych, w których przebywają, bądź mogą przebywać osoby bezdomne oraz o tym jak rozwiązać się problemy, które mogą pojawić się, gdy temperatury będą poniżej zera.

Jak się okazuje na dzień dzisiejszy dużego problemu z bezdomnymi nie ma, wszystko jest pod kontrolą odpowiednich służb i organizacji, ponieważ nie ma jeszcze mrozów. Mimo to w Monarze Markot na ul. Długosza już pojawiają się osoby, które szukają noclegu na coraz chłodniejsze dni. Niestety nie wszyscy z tej pomocy chcą korzystać, szczególnie osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

- Miejsc nie brakuje. Obecnie w ośrodku przebywa około 70 osób głównie z Piły i z województwa wielkopolskiego. Więc nie jest jeszcze ten szczyt, gdzie może przebywać 90 osób lub więcej. W okresie letnim było 50 osób i teraz stopniowo liczba ta się zwiększa. Trafiając do nas takie osoby mają kompleksową pomoc od pracowników socjalnych, opiekę pielęgniarską, psychologiczną i terapeutyczną. Dużo osób korzystało tylko z ogrzewalni przy ulicy Okólnej. Są pytania, czy odzieży potrzeba naszym mieszkańcom. Kiedyś była taka potrzeba, ale dziś nie ma potrzeby jej nam przekazywać. Mamy w magazynach odpowiednią ilość, a także Duńczycy, którzy co roku na święta paczki przygotowują odzież nam dostarczają. Także nie zbieramy mebli – mówi Lech Gąsiorowski, Dyrektor pilskiego ośrodka Monar Markot.

Partnerstwo działa od kilku lat i tworzą je: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Komenda Powiatowa Policji w Pile, Straż Miejska w Pile, Straż Ochrony Kolei w Pile, Akcja Humanitarna „Życie” Oddział w Pile, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych w Pile i Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd w Pile.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Piły i powiatu, którzy widzą osoby bezdomne przebywające w miejscach nieogrzewanych lub leżące na ławkach, przy ulicach o niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb. W okresie jesienno-zimowym każda taka informacja może uratować życie.

Sebastian Daukszewicz

spotkanie_robocze_sluzb1_01

spotkanie_robocze_sluzb1_08 spotkanie_robocze_sluzb1_02 spotkanie_robocze_sluzb1_03 spotkanie_robocze_sluzb1_04 spotkanie_robocze_sluzb1_05 spotkanie_robocze_sluzb1_06 spotkanie_robocze_sluzb1_07