Spotkanie wolontariuszy na budowie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Spotkanie wolontariuszy na budowie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum w Pile

  Na zaproszenie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w dniu 26 listopada  br.  przybyło na plac budowy 36 wolontariuszy wraz z opiekunami, gdzie mieli możliwość zobaczenia jak faktycznie będzie wyglądał obiekt dla chorych oraz zapoznali się z postępem prac budowlanych, a także związanych z zagospodarowaniem terenu.

  Opiekunom: Pani Małgorzacie Kossak i Julicie Jurdzińskiej i Siostrze Marii Bihun oraz Kierownictwu Szkół Pani Urszuli Mrall, Dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile oraz Panu Arkadiuszowi Jeżowi, Dyrektorowi Szkół Budowlanych w Pile, Pani Józefa Wiśniewska – Wiceprezes Towarzystwa przekazała podziękowania za aktywny udział  młodzieży w zbiórce na Cmentarzu     Komunalnym w Pile w dniach 1, 2 i 3 listopada br. w wyniku, czego uzyskano ponad 43 tys. zł. a członkowie Towarzystwa (Waldemar Krawczonek, Edward Kurgun, Zbigniew Wojtkowiak i Ryszard Baran) wręczyli wszystkim kalendarze na 2019 rok.

  W spotkaniu uczestniczyła, zawsze nas wspomagająca wolontariuszka, seniorka – Janina Mańkowska, której przekazano podziękowania i życzenia długiego życia w zdrowiu.

  Wuczestniczący w tym spotkaniu wyrażali podziw zarówno dla wielkości tej inwestycji jak i postępu prac.

  Kierownik Budowy p. Witold Zomerski zapoznał zebranych z aktualnymi pracami, odpowiadając na zadawane pytania.

  Wolontariusze zapewnili o dalszej pomocy zarówno przy organizowanych zbiórkach jak i przy chorych (po odpowiednim przeszkoleniu).

  Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nas wspomagającym zarówno przy zbieraniu datków jak i tym, którzy je przekazują.

  To Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym jest wspólnym dziełem wszystkich ludzi o otwartych sercach i wrażliwych na potrzeby chorych.

  D.K.

  spotkanie_wolontariuszy00

  spotkanie_wolontariuszy10 spotkanie_wolontariuszy01 spotkanie_wolontariuszy02 spotkanie_wolontariuszy03 spotkanie_wolontariuszy04 spotkanie_wolontariuszy05 spotkanie_wolontariuszy06 spotkanie_wolontariuszy07 spotkanie_wolontariuszy08 spotkanie_wolontariuszy09