Spotkanie z Pilskim Klubem Amazonek | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Spotkanie z Pilskim Klubem Amazonek

We wtorek, 9 stycznia w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyło się comiesięczne spotkanie członkiń Pilskiego Klubu Amazonek. Uczestniczyli w nim prezydent Piotr Głowski oraz zastępca prezydenta – Beata Dudzińska.

Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę z Urzędem Miasta Piły i codzienną działalność na rzecz zdrowia pilanek oraz mieszkanek z gmin sąsiednich. Oprócz działalności statutowej – zajęć aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych i doradczych Pilski Klub Amazonek aktywnie włącza się w prace pilskiego Sztabu WOŚP działającego przy RCK, pod kierownictwem dyrektora Stanisława Dąbka. Dzięki paniom wolontariusze kwestujący na ulicach mogą liczyć m.in. na pyszne kanapki.

Bartosz Mirowski
UM Piły

spotkanie_z_amazonkami00

spotkanie_z_amazonkami07 spotkanie_z_amazonkami01 spotkanie_z_amazonkami02 spotkanie_z_amazonkami03 spotkanie_z_amazonkami04 spotkanie_z_amazonkami05 spotkanie_z_amazonkami06