Środa z funduszami dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Środa z funduszami dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

sroda_z_funduszami

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej, zarówno w postaci dotacji, jak i instrumentów zwrotnych. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany przegląd działań skierowanych do osób reprezentujących różne grupy docelowe: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących, zamieszkujących obszary wiejskie itd. wraz z podaniem kluczowych informacji. Panel dyskusyjny podsumowujący spotkanie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w spotkaniu informacyjnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:
http://warp.org.pl/sroda-z-funduszami-rozpoczecie-biznesu/

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 05.09.2016 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

red