Strategiczna mobilizacja | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Strategiczna mobilizacja

Samorządowcy z gmin i powiatów północnej Wielkopolski przyjechali do Piły na zaproszenie Jacka Bogusławskiego, członka zarządu województwa wielkopolskiego i Piotra Głowskiego, prezydenta Piły. Spotkanie w Inwest Parku posłużyło dyskusji nad projektami o charakterze kluczowym dla rozwoju regionu w kontekście powstającej strategii Wielkopolska 20130.

Strategia Wielkopolska 2030 to bardzo ważny dokument, w którym zostaną określone kierunki rozwoju województwa oraz kierunki wydatkowania środków w ramach WRPO 2021+. Samorząd województwa zaprosił jednostki własne, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki publiczne i prywatne do przedstawienia swojego stanowiska w kwestii kluczowych z punktu widzenia dalszego rozwoju Wielkopolski projektów strategicznych, które mogą być brane pod uwagę przy opracowaniu strategii Wielkopolska 2030 oraz WRPO 2021+.

- Wszystkim nam zależy na kształtowaniu rozwoju Wielkopolski w następnych latach. Chcemy pokazać w którym kierunku chcemy iść, jak Wielkopolska ma wyglądać za dziesięć, piętnaście lat. Równomierny i zrównoważony rozwój całej Wielkopolski to absolutny priorytet dla samorządu województwa, dlatego rozmawiamy o propozycjach projektów o charakterze strategicznym dla rozwoju północnej i zachodniej Wielkopolski – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

12 lipca mija termin zgłaszania przez samorządy do urzędu marszałkowskiego propozycji projektów, które powinny znaleźć się w strategii, ze względu na ich kluczowy charakter dla rozwoju miast, gmin, powiatów i subregionów. Dyskusja ma służyć wskazaniu projektów najważniejszych dla poszczególnych jednostek samorządowych, ale również opracowaniu takich przedsięwzięć, które samorządy mogłyby realizować wspólnie.

- Jesteśmy w bardzo kluczowym momencie, ponieważ teraz właśnie trwa walka o to, co będzie realizowane w następnych latach. Projekty, które zostaną zapisane w strategii otrzymają dofinansowanie, w przypadku przedsięwzięć, które w strategii się nie znajdą, nie będziemy mogli liczyć na pieniądze z unii, dlatego to spotkanie jest tak ważne. Cieszę się, że mogliśmy spotkać się w tak licznym gronie – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Przed Polską, także zatem przed Wielkopolską, perspektywa unijna, dzięki której na pewno będziemy mogli uzyskać pomoc przy realizacji przedsięwzięć zmierzających do dalszego rozwoju. Według danych z ostatnich lat Wielkopolska jest jednym z pięciu najszybciej rozwijających się regionów w całej Europie, przede wszystkim dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, które trafiają do województwa.

- Najważniejsze, by Wielkopolska rozwijała się równomiernie, zarówno północ, jak i południe regionu, a także Poznań, które jest sercem Wielkopolski. Wiadomo przecież, że to właśnie z serca pompowana jest krew do pozostałych części województwa. Chcielibyśmy w najbliższej przyszłości realizować kolejne projekty w Pile, Złotowie, Trzciance, Chodzieży, Czarnkowie oraz oczywiście w pozostałych gminach północnej i zachodniej Wielkopolski, a być może również tworzyć wspólne projekty. Mam nadzieję, że samorządowcy będą przygotowani, i kolejne pieniądze z UE będą do nas płynęły dla dobra mieszkańców – mówi Jacek Bogusławski.

Inwestycji kluczowych dla rozwoju regionu jest oczywiście wiele. Część z nich to projekty, o których mówimy przynajmniej od kilku lat – drogi S10 i S11, drugi tor linii kolejowej Piła – Poznań, zwiększenie prędkości pociągów do Kołobrzegu, linia kolejowa Czarnków – Wągrowiec – wymieniać można by jeszcze długo.

- Zgłaszamy również rozbudowę lotniska w Pile i bardzo dużo projektów związanych z czystym powietrzem i ochroną środowiska. Chcemy robić to, o czym inni dopiero myślą. Do niektórych działań jesteśmy już gotowi pod względem zgromadzenia dokumentacji, do innych przygotowujemy dokumentację, by w momencie kiedy pojawią się pieniądze z UE, a będzie to po 2021 roku, być gotowym – mówi Piotr Głowski.

Każda gmina, każdy powiat, mają oczywiście swoje priorytety. Chodzi przede wszystkim o to, by bardzo wyraźnie je wskazywać i zabiegać o to, żeby znalazły swoje miejsce w strategii. Samorządowcy podczas spotkania postanowili, że zgłoszą swoje poszczególne propozycje, ale także prześlą je samorządu gminy Piła, który łącznie z własnymi przedstawi propozycje całego subregionu.

- Przed nami wszystkim wiele wyzwań. Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju są np. odnawialne źródła energii. Piła będzie stawiać na OZE, czego przykładem będzie osiedle Zielone Wzgórza, to bardzo dobry projekt. Złotów od lat stawia na ekologię, a burmistrz Adam Pulit jest mocno podekscytowany tym, co zobaczył niedawno w Hesji. Chcielibyśmy, myślę, że nie tylko w Złotowie, zaimplementować niektóre heskie rozwiązania, zwłaszcza jeśli chodzi o technologie wodorowe. Wiem, że Konin stawia na wodór, zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowania przemysłowe, natomiast bardzo chcielibyśmy, by w Wielkopolsce – i tu na pierwszy plan wysuwa się subregion pilski – jeździły autobusy, czy pociągi z napędem wodorowym. We wszystkich zresztą gminach naszego subregionu widać dbałość o środowisko. Kiedy przyjrzymy się realizowanym inwestycjom, zauważymy, że zdecydowana większość projektów zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie naszego środowiska – mówi Jacek Bogusławski.

Prace nad strategią Wielkopolska 2030 trwają, a konsultacje z samorządami, już po zebraniu propozycji projektów strategicznych, będą kontynuowane. Jesienią, najprawdopodobniej pod koniec września, zaplanowane jest spotkanie marszałka Marka Woźniaka z samorządowcami północnej i zachodniej Wielkopolski, które zostanie zorganizowane w Pile.

Strategia Wielkopolska 2030 – wypracowaliśmy i mamy konkretne projekty dla Północnej Wielkopolski

Prawie trzydzieścioro samorządowców z północy Wielkopolski zawitało dziś do Piły, na spotkanie w sprawie powstającej strategii rozwoju województwa do roku 2030, na które wspólnie z Piotrem Głowskim, prezydentem Piły, zaprosiliśmy dziś do Inwest – Parku w Pile.

Równomierny i zrównoważony rozwój całej Wielkopolski to absolutny priorytet dla samorządu województwa, dlatego rozmawiamy dziś o propozycjach projektów o charakterze strategicznym dla rozwoju północnej i zachodniej Wielkopolski.

Jednym z tematów spotkania jest również uzgodnienie wspólnych propozycji projektów Pilskiego Obszaru strategicznej Interwencji. Powstająca strategia rozwoju to dokument, w którym zapisane będą najważniejsze zadania o charakterze strategicznym, których zrealizowanie znacząco wpłynie na rozwój subregionów.

Wydłużony termin zgłaszania projektów przez samorządy gminne i powiatowe upływa 12 lipca, jest więc jeszcze trochę czasu na dopracowanie szczegółów, zwłaszcza jeśli chodzi o projekty, które w niedalekiej przyszłości mogą stać się naszymi wspólnymi zadaniami.

red

strategiczna_mobilizacja1_01

strategiczna_mobilizacja1_12 strategiczna_mobilizacja1_02 strategiczna_mobilizacja1_03 strategiczna_mobilizacja1_04 strategiczna_mobilizacja1_05 strategiczna_mobilizacja1_06 strategiczna_mobilizacja1_07 strategiczna_mobilizacja1_08 strategiczna_mobilizacja1_09 strategiczna_mobilizacja1_10 strategiczna_mobilizacja1_11