Strefa Przemysłowa na Krzywej i Długosza | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Strefa Przemysłowa na Krzywej i Długosza

Piła posiada bogatą ofertę nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Władze w trosce o rozwój miasta powołały do życia Podstrefę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Wawelskiej-Młodych, która jak widać rozwija się w szybkim tempie, a dzięki nowym inwestycjom przybywa miejsc pracy. Miasto dalej chce być otwarte na inwestorów i już zaprasza do nowej lokalizacji strefy przemysłowej w rejonie ulic Długosza i Krzywej, aby tam prowadzić swój biznes.

7 listopada w Urzędzie Miasta Piły miało miejsce podpisanie aktu notarialnego z Zakładami Graficznymi a Gminą Piła. Akt notarialny dotyczy przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Piła, z mocy prawa pod gminną drogę publiczną oraz zamiany nieruchomości. Gmina stała się wyłącznym dysponentem gruntów o łącznej powierzchni 1,1526 ha, natomiast Zakłady Graficzne nabyły prawo własności 0,4142 ha gruntów.

Podpisana umowa to kolejna historyczna chwila w dziejach miasta, dzięki której kolejne hektary gruntów będą udostępniane potencjalnym inwestorom. To gwarancja poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym wzrost liczby przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Miasto już ogłosiło pierwsze przetargi, aby inwestorzy mogli nabyć interesujące ich działki w tym rejonie.

- Dziś jest historyczna chwila, podobna do tej sprzed kilku lat, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o zmianach w strefie przemysłowej w rejonie ulicy Wawelskiej – Młodych. Po siedmiu latach trwają tam już potężne inwestycje – te samorządowe i te prywatne. Dziś jest podobny moment, jeśli chodzi o strefę przemysłową w rejonie ulicy Krzywej i Długosza. Oprócz prac dokumentacyjnych, które pozwolą na wydanie w przyszłym roku pozwoleń na prowadzenie inwestycji w tamtym rejonie, prowadzimy również prace porządkowe związane z nieruchomościami. Trafiamy podobnie jak to było wcześniej na dobrych partnerów, jeśli chodzi o zrozumienie potrzeb miejskich wśród przedsiębiorców. Postawa Zakładów Graficznych od samego początku ułatwiała nam prace i ten koniec, czyli podpisanie aktu notarialnego, którym dokonujemy zamian, umożliwi nam w przyszłości prowadzenie inwestycji i rozwijanie tej strefy przemysłowej. Przedsiębiorca w tamtym rejonie będzie mógł prowadzić również swoje działania biznesowe. Te zamiany są już uwzględniane w projekcie, który jest procedowany – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. - Podobnie jak zmieniliśmy cześć miasta przy ul. Wawelskiej – Młodych, tak za kilka lat zmieni się nie do poznania rejon ulicy Długosza, Krzywej, Zachodniej – która jest projektowana. W strefie, która bardzo intensywnie się zmienia przez przedsiębiorców. Nie zwalniamy tempa. Nie zadawalamy się tym, że jest dobrze, chcemy aby było jeszcze bardziej doskonale -  nie tylko dzisiaj, ale w przyszłości.

Oczywiście oferta terenów pod inwestycje nie koncentruje się tylko i wyłącznie w strefie przemysłowej na ulicy Wawelskiej-Młodych, choć tam jeszcze jest do wykorzystania 3,5 hektara, ale miasto ma rezerwę w rejonie ulicy Przemysłowej i jak dodaje prezydent Piły, ma nadzieję, że w niedługim czasie będzie można powiedzieć o sukcesie, jeśli chodzi o zakończenie prac związanych z lotniskiem, czyli terenem który będzie umożliwiał rozwój przedsiębiorczości. Zakłady Graficzne już jedną swoją działkę sprzedały w rejonie ulicy Krzywej-Długosza, ale szukają też chętnych inwestorów na inne swoje działki.

Sebastian Daukszewicz

strefa_przemysłowa_na_krzywej00

strefa_przemysłowa_na_krzywej11 strefa_przemysłowa_na_krzywej01 strefa_przemysłowa_na_krzywej02 strefa_przemysłowa_na_krzywej03 strefa_przemysłowa_na_krzywej04 strefa_przemysłowa_na_krzywej05 strefa_przemysłowa_na_krzywej06 strefa_przemysłowa_na_krzywej07 strefa_przemysłowa_na_krzywej08 strefa_przemysłowa_na_krzywej09 strefa_przemysłowa_na_krzywej10