Świadczenia rodzinne, a COVID-19 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Świadczenia rodzinne, a COVID-19

swiadczenia_rodzinne

Informacja dotycząca uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z powodu obniżenia dochodów w związku z epidemią COVID-19.

„Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.”

„Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.”

Dokumenty uprawniające do otrzymania świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą przepisów COVID-19:

•    Zaświadczenie o dochodzie netto od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu obniżenia dochodu z adnotacja o dacie obniżenia etatu/wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem z jakiego powodu powstało obniżenie dochodu.

•    Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną właściciela pozarolniczej działalności gospodarczej o zmniejszeniu dochodów (data utraty dochodów wraz z uzasadnieniem).

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z działem świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Szydłowie w godzinach pracy Urzędu pod nr (67) 211-55-30.

szydlowo.pl