Szóstoklasisto zmierz się z żywym słowem i weź udział w konkursie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Szóstoklasisto zmierz się z żywym słowem i weź udział w konkursie

Szostoklasisto_zmierz_sie

Pod patronatem Tętna Regionu

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych miasta Piły do udziału w XVI MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJA SERCU BLISKA. Jeszcze tylko do 17 listopada br. można zgłosić akces uczestnictwa. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Prezydenta Miasta Piły. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN

I.    ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.    Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży szkół podstawowych postacią i poezją Adama Mickiewicza oraz stworzenie im możliwości własnego odczytania i indywidualnej interpretacji wybranego utworu poety.

Ocenie podlegać będzie operowanie słowem (interpretacja, intonacja, akcenty, dykcja), a także odpowiedni dla ucznia dobór tekstu i pamięciowe opanowanie utworu, dlatego konieczne jest dostarczenie tekstu wraz ze zgłoszeniem.

2.    Uczestnicy

W konkursie biorą udział uczniowie klas VI szkół podstawowych, którzy pragną zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie. Do recytacji wybierają utwór lub fragment utworu Adama Mickiewicza. Uwaga! Czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.

3.    Patronat

Konkurs odbędzie się pod patronatem Prezydenta m. Piły.
Patronat medialny obejmie:
Tętno Regionu oraz gazetka szkolna Głos Siódemki.

II.    PRZEBIEG KONKURSU

1.    Etap szkolny

Dyrektor szkoły przystępującej do konkursu powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która przeprowadza szkolny etap konkursu i wyłania trzech reprezentantów. Zgłoszenie uczestników etapu miejskiego należy dostarczyć organizatorowi na załączonej Karcie do dnia 17 listopada 2017 r. (termin ostateczny).

2.    Etap miejski

Odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 7
z udziałem publiczności (nauczyciele, rodzice uczestników).
Uczestnikami tego etapu będą laureaci wyłonieni w konkursach szkolnych. Recytację oceni jury powołane przez organizatora.

III.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Po przerwie na obrady jury zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
2.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie podziękowania.
3.    Dla laureatów przewidziane nagrody.
4.    Decyzje jury są nieodwołalne.

Organizator: Stanisława Grelowska