Szydłowo. Zgłoś kandydata na członka… | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Szydłowo. Zgłoś kandydata na członka…

  zglos_kandydata

  Komisja do  opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert jest każdorazowo powoływana po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Natomiast w skład komisji konkursowej wchodzą:

  1) minimum dwie osoby wskazane przez organizacje z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

  2) minimum dwie osoby będące przedstawicielami Wójta.

  Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne, a komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia określa przewodniczący komisji konkursowej.

  szydłowo.pl